Názory čitateľov


Názory k článku:
Menší podnikateľ na Slovensku strávi ročne 222 hodín byrokraciou

1/1