Názory čitateľov


Názory k článku:
Nemecká vláda musí zvýšiť investície do výstavby nových bytov

16. 9. 2018   Jozef
Teraz by bolo dobré napísať, akou sumou prispieva naša vláda na výstavbu nových bytov! Pozor! Bez eurofondov. Nula eur! Apropo: Nebyť eurofondov, tak naša ekonomika sa rozpadne ako domček z kariet. Boh ochraňuj Slovensko, keď prestaneme poberať nezaslúžené peniaze.
1/1