Názory čitateľov


Názory k článku:
Dôchodkový vek sa budúci rok zvýši na 62,5 roka

14. 9. 2018   marija
Vek odchodu do dôchodku pre ženy je vysoký. Hlavne je nespravodlivý odchod do dôchodku pre ženy, ktoré mali najviac 2 deti. Žene s jedným alebo dvoma deťmi sa vôbec nič nezohladňuje pri veku odchodu do dôchodku. Lebo žena, ktorá mala 3 a viac detí ide oveľa skorej do dôchodku, ona brala materskú viacej podľa počtu detí, vtedy do sociálnej poisťovne nič neodvádzala, lebo nepracovala. Žena s 1-2 deťmi prispievala viacej do sociálnej poisťovne. Je tam veľký rozdiel odchodu do dôchodku pre ženu s 2 deťmi a pre ženu 3 a viac detí. Toto je veľmi nespravodlivé.
14. 9. 2018   Blížisačaszúčtovaťsfeudálnouminulosťou
Dôchodok je nepochybne sociálna vymoženosť a víťazstvo civilizácie nad prírodou, ktorá nevýkonnejšícj jedincov nemilosrdne zaraďuje na tú stranu potravinového reťazca, ktorá končí na stole.
Po pravde ale civilizácia nie je zase až tak spravodlivá, lebo po štyridsiatke začína jednotlivcov nemilosrdne odsúvať, hoci zdravý, občasne športujúci šesďesiatnik máva už dnes aj lepšiu kondíciu, než dvadsiatnik, ktorý trávi väčšinu času za pracovným stolom a po krčmách.
Z pohľadu na tzv. "justíciu" - "spravodlivosť" - "Zákon", či "právo" je všaď ďaleko zaujímavejšia otázka, či je konanie tzv. "Zákonodracov" v poriadku, alebo nie ?
Lebo každý "odborník" živiaci sa "Zákonom" začne okamžite veľmi srdnato prskať, ako náhle dôjde na retrospektivitu - čiže spätnú platnosť nejakej novej výhlášky, naridenia, paragrafu, či iného fermanu.
A zmena dôchodkového veku (k horšiemu) je nepochybne takýmto porušením zmluvy medzi občanom a štátom, ktrá sa volá "dôchodkové zabezpečenie". Lebo štát si proste počas života jednotlivca zoberie z jeho príjmov, koľko uzná za vhodné a vešia pred nosom mrkvu, že za to bude o neho v starobe postarané. A od tých o niečo lepšie zarábajúcich, ktorí ešte veria v spoločenskú solidaritu, si berie relatívne hodne (tí najlepšie zarábajúci samozrejme nepripisevajú ničim - napoak sa ešte živia hlavne vratkami DPH, výpalníctvom a inými zmanipulovanými EU fondmi - veď inak by nemohli byť najlepšie zarábajúci)
Nuž ale "justícia" - "spravodlivosť" - "Zákon", či "právo" nie sú tu pre blaho občana, ale pre živnosť cechu jednotlivcov označených spravidla honosným titulom JUDr a koniec koncov jasne to ukazuje aj ich patrónka so zaviazanými očami a trhovíckymi výhami, ktorými odmeriava honoráre a iné bakšiše :(
14. 9. 2018   M. V.
Teda neviem akí penzisti idú do do^chodku sko^r? Myslel som, že pracujúci,ktorí nepoberajú nič zo Sociálnej poisťovne alebo z druhého piliera, prípadne zo zahraničia podľa cudzích predpisov. Ak by sa mali do^chodky nahradiť jednotnou sociálnou dávkou podľa SaSystému, tak by už žiaden odchod do do^chodku nemal význam a každý by sa považoval za invalida od mladosti.
14. 9. 2018   Lolo
Je to smiesne, ale v koloniach EU, vzhladom na odpracovany pocet hodin, ten dochodkovy vek by mal prist skor.
1/1