Názory čitateľov


Názory k článku:
Nejasná regulácia sa podpísala pod prepad kryptomien

6. 9. 2018   Tenčoviekdejesever
Elektronické peniaze nepochybne nahradia papierové aj kadejaké pitomé platobné karty.
Je to dané globálnou, všadeprítmonou a permanentnou dostupnosťou vhodného komunikačného kanáal - ktorým sa stal internet (čo je vlastne len transformovaný
telegraf / dialnopis / telex / fax či telefón)
Lenže ako obeživo a nie ako špekulatívum.
Sorry - ale vnútorná hodnota obeživa je nulová, lebo je len najlacnejším možným transportérom hodnôt.
Z pohľadu trestného práva je to to čistá pyramídová hra, ktorú už mali dávna zakázať a aktérov potrestať.
Lenže to by právnici museli rozumieť informatike (a logike)
Čo evidnentne nehrozí, lebo v skutočnosti to sú bývalí stredovekí pisári - relikt, korý nejakým nedopatrením nevyhynul a podobne ako žraloky a krokodíly prežil evolúciu.
6. 9. 2018   Lstrxx
Kryptomeny NESĽUBUJÚ zisk na rozdiel od pyramidovych hier.
6. 9. 2018   Lstrxx
A pri obchode dochádza k výmene komodity - bitcoinu a fiatu. Podobne ako pri zlate a akciach
1/1