Názory čitateľov


Názory k článku:
Ak chcem zbohatnúť, musím sa zmeniť

6. 8. 2018   Pipi
Taký článok ako jedna pani povedala. Keď viem, že mi fajčenie škodí, tak musím prestať fajčiť. To je všetko. Ak chcem byť bohatý, tak nesmiem doma spať!
To vie každý, načo nato míňať priestor v novinách!?
5. 8. 2018   anonym
Ak chcem zbohatnut, musim sa zabit.
5. 8. 2018   Okoloidúci
Ak chceš zbohatnúť, musíš si vybrať cieľovú skupnu pacientov, ktorých o bohatstvo pripravíš (Customer Relationship Management). Ak máš vrodený talent, tak si zvoľ fyzické osoby, ktoré vykostíš - ak na to nemáš, ale vieš šikovne narábať s úplatkami tak sa zameraj na právnické osoby a hlavne ich predstviteľov. Ideánym partnerom je štát, lebo - ako jediný - má bezodné prostriedky (z feudálnych daní, poplatkov, pokút a osatných koncesií) a pritom najprimitívnejších managerov. Bohatstvo je vlastnosťou ľudsdstva a tak bez ľudstva nemôže existovať. Z uvedeného dôvodu nie je možné bohatstvo vytvárať, ani ničiť - len ho redistribuovať. Je to ako zákon zachovania hmoty a energie. Suma je konštantná. Pravdou ale je, že burzový systém umožňuje pracovať s bublinami - fiktívnym bohatstvom - pretože dokáže preieňať optimistické očakávania na okamžitú spotrebu. V skutočnosti však tiež bohatstvo vytvoriť nedokáže, dokáže ho len presunúť v čase. Takže skôr, alebo neskôr dôjde k praskutiu bubliny a korekcii trhu. V praxi to znamená, že tým, čo si z budúcnosti dokázali bohatstvo iných pritiahnuť, už ostane, no tí, od ktorých bolo už dávno odobraté zistia až po krachu, že oni sú tíčo ho musia zaplatiť - aj napriek tomu, že su v Amcham a na Independence day snaživo žerú moriaky.
Genialita US burzového systému spočíva v tom, že dokáže vycucnúť bohatstvo z iných krajín, lebo práve tie sú po každom burzovom krachu volané k úhrade účtu, hoci s nim nemajú nič spoločné.
5. 8. 2018   klustout
Človek sa definuje ako makroštruktúra s voľne obmeniteľným hardwarom.
Základom spoločenského systému je človek. Základom komunizmu je klonovaná makroštruktúra.
Tak prečo nie sme všetci rovnaký v americkom socializme?
Pretože pohyblivý obmeniteľný hardware máme rôzny, čomu zodpovedá aj makroštruktúra.
Prečo v americkom komunizme, v systéme kompatibility makroštruktúr vznikajú fluktuácie?
Pretože sa nám nedarí injektovať do makroštruktúr identické protokoly podriadujúce naše makroštruktúry nášmu geniálnemu kybernetickému systému.
Je riešenie implantovať násilne priemyselne vytvorenú spoločnú hardwarovú identitu a ne nej stavať makroštruktúrne protokoly, ktoré nás bezvýhradne podriadia systému, či je takéto riešenie našou výhrou?
Nie je pretože hardwarové identity nesúce cudzorodosť a nestabilitu makroštrukturálneho človeka vytvárajú fluktuácie a násobenie chyby fungovania, čo má celospoločeský dopad pozdĺž hardwarových identít roznesených v našom komunistickom kybersystéme ameriky, čo vedie k nestabilným výronom nefunkčnosti a deštrukcie.
...
Záver tohto všetkého je že, samotný kybernetický systém nie je možné funkčne zrealizovať pomocou hardwarovných identít na budovanie klonových SUBmakroštruktúr, ktorými by sme boli riadení a podriadený, preto sa treba vrátiť krok späť v čase a vo vývoji a nastoliť z minulosti nové moderné smerovanie a to z kapitalistickej bázy nesieťovanej a panensky nezotročenej technologickému ovládnutiu ich samej fungovania.
Donald Trump ponúka riešenie ako sa zmeniť a ako spraviť Ameriku znova bohatou:
"Vráťme Ameriku o krok späť, nastolme nové smerovanie a spravme Ameriku znova bohatou!"
.
Vaša copywriterka Klustoutka z pekla kotla spojených štátov.
.
5. 8. 2018   cdn
ty si idiot.....prestan pisat
5. 8. 2018   Okoloidúci
Asi by si mal zverejniť tezaurus pojmov, ktoré používaš - a hlavne ich definície.
Lebo nie je žiaden dôvod netvrdiť, že človek je makroštruktúra a že má voľne obmeniteľný harware. Podobne, ako že základom komunizmu je klonovaná makroštruktúra. Bez podrobneších definícií je však nemožné overiť odvodenie tvrdenia, že v americkom komunizme vznikajú fluktuácie v systéme kompatibility makroštruktúr :(
To, že človek ja makroštruktúra mikroštruktúr asi nepotrebuje bližšie vysvetlenie, ale že by mal voľne obmenitešný hardware je vskutku otázne. HW človeka nie je obmeniteľné ani na mikro, ani na makro úrovni - je síce pravdou, že jednotlivé elementárne častice, atómy a aj molekuly sa síce môžu obmieňať - ale v podstate vždy len za rovnaké, alebo mimoriadne podobné. Na makroúrovni orgánov sa dajú robiť translantácie, ktoré sú však zatiaľ stále tak neskutočne primitívne, že sú viacej invazívnymi traumami, než hladkou výmenou. Takže na úrovnyi komplexnejších štruktúr HW človeka obmeniteľný nie je :( Nechaj si narásť tretiu funkčnú ruku - alebo aspoň tretie zuby a smutne zistíš kde je pravda. Pokus o komunizmus som zažil, bol som nútený sa o ňom veľa naučiť a na Západe som aj videl ako by mohol vyzerať. Je to jeden z mnohých ideologických systémov (de facto tiež náboženský), ktorý sa snaží o úspešnejšiu a spravodlivejšiu civilizáciu (zmyslom civilizácie je mimochodom boj človeka s prírodou). Podobne, ako ostatné náboženské systémy sa však bohužiaľ aj komunizmus diskvalifikoval tým, že jeho vodcovia nejednali podľa myšlienok, ktoré mali šíriť a sprosto ich využili pre svoju osobnú moc, obohatenie a iné výhody. Takže ak by si chcel komunizmus, musel by si najprv eliminovať, alebo zmeniť všetkých alfa samcov a samice. Našťastie s dnešnými znalosťami genetického výskumu už nie je potrebná primitívna eliminácia, pretož jedincov poškodených vodcovskými sklonmi je možné vyliečiť úpravou ich DNA prostredníctvom modifikovaných vírusových vektorov. Vírus postupne opraví DNA vo všetkých buňkách cielového jedinca, ktorého si vyberie sám - a to na základe zmienených chýb v DNA, ktoré odstráni. Z povedaného vyplýva, že to je vlastne tebou hľadaná injektáž identických protokolov, ktorá nás urobí rovnými nielen v americkom socializme, ale na celej planéte. Ako pri každej novej technológiíí sa síce môžu vyskytnúť menšie problémiky - ale aj keby hneď pár miliard zaučalo, je to prijateľná cena za raj ktorý nastane ;) A kby aj ľudstvo rovno vyhynulo - tiež sa nič nedeje, lebo už vymreli aj hromay iných druhov, či ostatých dinosaurov - a dobre je. Beztak sa teraz blíži maximum globálneho otepľovania, ktoré začalo už pred 12000 rokmi rozpusteníám ľadovca, ktorý ležal nad Europou a následne príde kruté ochladenie, ktoré zabije krutým mrazom všetkých, čo prežili horúčavy, ktoré ešte len začínajú ...
5. 8. 2018   klustout
Asi by si sa mal zamyslieť nad pár týmito myšlienkami kým mi moje natotal skritizuješ:
.
1"Občan-Človek je základným kameňom demokratického systému štátu, ktorého moc pramení zdola z ľudí!"
.
2"V kapitalizme počnúc kožou jednotlivca smerom dovnútra tela, začína súkromné nikým nedotknutelné suverénne územie s vlastnou samosprávou v ktorom neplatia žiadne telu vonkajšie umelé zákony ani dohody iných jednotlivcov, či štátu, nikto iný v tomto území vo vnútri občana nemá právo zasahovať akokoľvek. K tomuto územiu prináleží aj hmotný majetok mimo tela ktorý vlastní jednotlivec. (Farmársky zákon)"
.
3"V demokracii sa vymedzuje pojem občan-človek, jedinečnou štruktúrou neviazanou na akýkoľvek hardware, nevymedzuje sa pojem občana priestorovým ohraničením hmoty a jej nedotknuteľnosti a vlastníctva, ale ako jedinečnej verejne definovanej štruktúry prenostnej na hardwari, ktorá má patentovanú topológiu, ktorá je autonómna a schopná auto-upgradu, ktorá má právo autodeštrukcie a sebaurčenia sebarozhonutím vrámci ohraničenia svojej vlastnej existencie definovanej štrukturálne.(Kapit alisti to zjednodušene chápu túto definíciu ako človek-občan= jeho koža ,prenosná ako potetované špinavé tričko, či MAKROŠTRUKTÚRA) "
.
4"Komunisti zašli v tomto ešte ďalej, keď zistili že rôznorodá makroštruktúra pre rôznych ľudí je zbytočné mrhanie, preto zastávajú názor, že štátom vytvorená najlepšia možná pre všetkých rovnaká makroštruktúra, ktorá rezonuje v neskutočnej kompatibilite so sebe samou, je najlepšie riešenie spolu s jednoduchou homogénnou topológiou zosieťovania kybernetických systémov, bez diverzity politických strán... so totálne zdielaným súkromným vlastníctvom ktoré už nie je súkromné a s obetovaním toho najlepšieho, najúspešnejšieho pre celok a skupinovú verziu makroštruktúry bez partričného ohodnotenia zásluh a postavenia v spoločnosti. (Demokrati to volajú extrémizmus a Kapitalisti to volajú rudé znásilnenie podstaty sloboného trhu, vlastníctva a súkromia)"
.
A preto som sa rozhodol vyznávať kapitalizmus v tej základnej forme, čo mi najviac vyhovuje a mám veľa dôvodov a argumentov na ktoré sa tu nedajú rozpísať. pretože Je ich fakt veľa.
.
Vaša aj tvoja filozoficky vykŕmená Klustoutka z kapitalistického neba- Ameriky.
1/1