Názory čitateľov


Názory k článku:
Povinnosťou SZČO je oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie živnosti

1/1