Názory čitateľov


Názory k článku:
Zamestnávatelia a SPP navrhujú čiastočnú dereguláciu cien plynu

1/1