Názory čitateľov


Názory k článku:
Výstavbe MVE Iliaš musí predchádzať posúdenie jej vplyvov na životné prostredie

1/1