Názory čitateľov


Názory k článku:
Agentúra S&P zlepšila výhľad ratingu Ruska na pozitívny

19. 3. 2017   anonym
Už by mohli všetci pochopiť, že sankcie poškodzujú Európu a nie Rusko. Je to len dvojsečná zbraň USA. Primárny cieľ je poškodiť Európu a sekundárny vyvolať vojnu z Ruskom, aby mohli USA splatiť svoje dlhy. Zatiaľ sa im to našťastie nedarí.
22. 3. 2017   anonym
V čom poškodzujú Európu a nepoškodzujú Rusko? V nižšom vývoze jabĺk, mlieka do Ruska?
Prečo si myslíš, že Rusko týmto nie je poškodené?
- Kurz Rubľa je ešte stále polovičný oproti roku 2014
- Ruský export. Po kvartáloch od 1/2014 podľa údajov ruske banky, roky oddelené |
www.cbr.ru/eng/... od
122, 132, 125, 116 | 90, 91, 78, 81 | 60, 67, 71
- Sučasný export Ruska je vždy na skoro polovici oproti dobe pred dvoma rokmi - a i nižšie ao rok 2015
- štruktúra exportu
napr. čisto za ropu v uvedených kvartáloch rusko utŕžilo:
www.cbr.ru/eng/...
39, 42, 40, 33 | 23, 25, 21, 20 | 14, 19, 19
za ropné produkty
www.cbr.ru/eng/...
28, 30, 32, 26 | 20, 20 15, 13 | 10, 11, 12
a plyn
17, 16, 10, 11 | 11, 10, 9, 11 | 8, 7, 7
celkom ------------------- ----------
84, 88, 82, 70 | 54, 55, 45, 44 | 32, 37, 38
Odčítame to od celkového exportu a získame neropný export:
38, 44, 43, 46 | 46, 46, 33, 37 | 28, 30, 33
Ako je vidno, u neropného priemyslu je minimum v prvom kvartále 2016, avšak i treti kvartál (posledné data) na tom niesú veľmi dobre. Teda evidentne ruský export sa prepadal i po poklesu ceny ropy a prepadal sa i neropný export. Sankcie evidentne k ťažkostiam ruského hospodárstva prispeli.
Problémy Ruska jednoznačne nesúvisia iba s cenou ropy.
1/1