Názory čitateľov


Názory k článku:
Staršie osvedčenia o spôsobilosti v cestnej doprave je potrebné vymeniť

30. 11. 2015   Vladimír Šimko
Potrebné informácia o zákonných povinnostiach v cestnej doprave.
1/1