Články jedného autora

Investičná stratégia
- 23. 4. 2001
Podielové fondy sa v zásade líšia menom, štruktúrou poplatkov, spôsobom rozdelenia výnosov a najmä investičnou stratégiou. Investičná stratégia určuje do akých aktív sa investuje majetok v podielovom fonde.

Výnos, riziko, likvidita
- 16. 4. 2001
Pri rozhodovaní sa o investovaní do investičnej príležitosti treba brať ohľad predovšetkým na tri základné faktory, a to výnos, riziko a likviditu. Vo všeobecnosti platí, že vyšší očakávaný výnos nesie so sebou aj vyššiu mieru investičného rizika. V praxi to znamená, že v prípade ak od určitého typu investície očakávame vysoký výnos je zároveň aj väčšia pravdepodobnosť, že tento výnos nebude dosiahnutý.
Možnosti investovania peňažných prostriedkov
- 9. 4. 2001 - Názory čitateľov (4)
Veľká väčšina obyvateľov Slovenska donedávna nepoznala iné možnosti investovania voľných finančných prostriedkov ako ukladanie na účty v bankách, prípadne si niekto uzavrel životnú poistku. Všade vo svete však takéto formy investovania nie sú jediné. Kolektívne investovanie zaznamenalo v deväťdesiatych rokoch vo vyspelých krajinách prudký rozmach.

Správcovské spoločnosti a podielové fondy
- 2. 4. 2001
V nasledujúcej časti Školy investovania si povieme o systéme fungovania správcovských spoločností, o udeľovaní licencií ako aj pravidlách pre vytváranie a správu podielových fondov.
Prečo je kolektívne investovanie bezpečné?
- 26. 3. 2001 - Názory čitateľov (12)
Hoci každá investičná príležitosť zahŕňa v sebe určité riziko a je len na samotnom investorovi ako sa rozhodne, v nasledovnom prehľade uvádzame dôvody, ktoré garantujú bezpečnosť kolektívneho investovania.

Výhody kolektívneho investovania
- 19. 3. 2001 - Názory čitateľov (2)
Potecionálni finanční investori na Slovensku najmä „vďaka“ dedičstvu socializmu donedávna poznali prakticky iba jedinú inštitúciu ktorej boli ochotní zveriť svoje úspory a to banku. Investovanie prostredníctvom podielových fondov však začínajú v poslednom období čoraz častejšie objavovať aj oni ...

Podiel, podielový list, investor a ochrana podielnikov
- 12. 3. 2001
Investor v zmysle zákona o kolektívnom investovaní je fyzická alebo právnická osoba, ktorá investuje peňažné prostriedky do podielového fondu. Podielový fond nie je ani právnickou ani fyzickou osobou. Podielový fond je portfólio majetku združeného od investorov, ktoré spravuje správcovská spoločnosť v mene a v prospech investorov.
História kolektívneho investovania
- 5. 3. 2001 - Názory čitateľov (5)
V prvej časti školy investovania si povieme o histórii podielových fondov, vzniku prvých podielových fondoch na Slovensku.Takisto si povieme o zmenách ktoré priniesol zákon o kolektívnom investovaní a o perspektívach kolektívneho investovania na Slovensku. Na konci článku na vás čaká náš kvíz školy investovania v ktorom môžete vyhrať viac ako 5000 Sk.