Zvyšovanie sadzieb oživuje zabudnuté bankové produkty: Úroky postupne rastú aj na vkladoch

Európska centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu na 4,25 percenta. Monetárna politika ECB bola takto reštriktívne nastavená naposledy na začiatku globálnej ekonomickej krízy v roku 2008. Zvyšovanie úrokov si každý spája predovšetkým s predražovaním úverov, čo je samozrejme fakt. Tou pozitívnejšou správou však je, že banky začínajú postupne zvyšovať aj úročenie na vkladoch.

Slováci majú v bankách viac ako 40 miliárd eur z čoho vyše polovicu tvoria vklady na bežných účtoch. Keďže peniaze z bežných účtov majú majitelia vždy k dispozícii a banky s nimi nemôžu rátať, uložené prostriedky sa im prakticky nijako nezhodnocujú. Nemení sa to ani v prostredí zvyšovania základných sadzieb centrálnej banky. Úročenie vkladov obyvateľstva splatných na požiadanie je stále iba tesne nad nulou. Sprísňovanie menovej politiky sa však už začína prejavovať v zvyšovaní úročenia vkladových produktov s dohodnutou splatnosťou.

Azda najznámejším typom takéhoto vkladového produktu je termínový vklad. Ten sa však v posledných rokoch akoby vytratil. Dôvod bol jednoduchý. S nízkymi úrokovými sadzbami ľudia stratili motiváciu viazať peniaze na dlhší časový horizont, výmenou za veľmi malý úrok. Uťahovanie menovej politiky centrálnej banky sa však postupne prejavuje aj vo zvyšovaní ich úročenia.

To sa odrazilo aj na celkovej atraktívnosti vkladov s dohodnutou splatnosťou. Zatiaľ čo v júni 2022 bola celková výška novoprijatých vkladov obyvateľstva s dohodnutou splatnosťou 112,6 milióna eur, v júni tohto roku to bolo až 811,6 milióna eur. Slováci ich teda aktuálne využívajú v oveľa väčšej miere, ako napríklad pred rokom.

Nárast na dvadsaťnásobok

Rast úročenia vkladov môžu pritom aktuálne klienti bánk na Slovensku pozorovať pri všetkých splatnostiach. Najvýraznejšie v horizonte posledných dvanástich mesiacov stúpli úroky z vkladov s dohodnutou splatnosťou do jedného roka. Podľa údajov Národnej banky Slovenska totiž priemerný úrok z nových prijatých vkladov v tomto prípade za posledných dvanásť mesiacov vzrástol dokonca takmer dvadsaťnásobne z 0,16 % p.a. na 2,97 % p.a.

Novoprijaté vklady s dohodnutou splatnosťou od jedného do dvoch rokov mali v júni tohto roka priemerné úročenie o čosi nižšie na úrovni 2,11 % p.a. V rovnakom mesiaci minulého roka to však bolo iba 1 % p.a. Najmenšiu zmenu v úročení vkladov evidovala centrálna banka pri splatnostiach do dvoch rokov, kde priemerný úrok z novoprijatých vkladov vzrástol z vlaňajších 1,2 % p.a. na 2,03 % p.a. v júni tohto roka.

Určité oživenie pritom za posledný rok badať aj pri vkladoch s výpovednou lehotou do 3 mesiacov. V tomto prípade priemerné úročenie nových vkladov stúplo z vlaňajších 0,05 % p.a. na 0,48 % p.a. v júni tohto roka. Vklady splatné za požiadanie boli zase v júni tohto roka úročené iba symbolicky v priemere na úrovni 0,02 % p.a., teda rovnako ako pred rokom.

Faktom však je, že ani rastúce úroky na vkladových produktoch peniaze Slovákov pred vysokou infláciou príliš neochránia. Rast cien totiž na Slovensku stále dosahuje dvojciferné úrovne a tak uloženie peňazí do vkladových produktov ich znehodnocovanie iba o čosi zmierni.

Viac o téme: banky , inflácia , Národná banka Slovenska NBS , podielové fondy , sporenie , termínované vklady , úrokové sadzby , úroky , vklady , výnosy

Súvisiace články

Aktuálne správy