Života na dôchodku sa obávame: Tri štvrtiny Slovákov si myslia, že penzisti sú často vo finančných problémoch!

, Redakcia

Takmer polovica Slovákov sa obáva života na dôchodku. Necelá tretina však nad dôchodkom vôbec nepremýšľa, častejšie pritom ide o mladších ľudí. Vyplýva to z prieskumu pre Asociáciu dôchodkových správcovských spoločností, ktorý obsahoval aj otázky napríklad o tom, či sa zabezpečujeme na dôchodok už vopred. Slováci v prieskume prezradili aj to, čo podľa nich ohrozuje výšku ich budúcich dôchodkov.

Obavu, ako vyžijú v budúcnosti na dôchodku, vyjadrili približne štyria z desiatich opýtaných Slovákov, konkrétne 42 percent. Ako ďalej informuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS), necelá tretina nad dôchodkom vôbec nepremýšľa. Sú to pritom častejšie mladší ľudia.

Len pätina opýtaných Slovákov sa teší na dôchodok. S pribúdajúcim vekom sa ľudia „tešia viac“. Viacej sa pritom na dôchodok tešia muži (27 percent) ako ženy (16 percent). „Šesť percent opýtaných deklaruje, že do dôchodku nepôjde, respektíve budú pracovať aj na dôchodku. Táto odpoveď v žiadnej vekovej skupine nepresiahla desatinu respondentov,“ uvádza ADSS v správe z prieskumu. Obavy z dôchodku sú percentuálne podobné, a to od 39 do 44 percent v každej vekovej skupine.

Zaujímate sa o problematiku dôchodkov a dôchodkového systému na Slovensku?

Online prieskum medzi obyvateľmi Slovenska vo veku od 18 do 64 rokov bol realizovaný v máji tohto roka. Okrem iného zisťoval aj názory verejnosti na život súčasných dôchodcov. Až tri štvrtiny opýtaných v celej vzorke si myslia, že súčasní dôchodcovia na Slovensku sú často vo finančných problémoch. „Približne desatina zastáva názor, že dôchodcom na Slovensku vystačia dôchodky na slušný život. Zvyšných 12 percent sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť,“ dodáva ADSS.

A ako je to so záujmom o informácie o fungovaní dôchodkového systému na Slovensku? Viac ako polovica opýtaných informácie o fungovaní dôchodkového systému aktívne nevyhľadáva, ale vypočuje si alebo si ich prečíta, keď sa k nim dostanú. Aktívne sa o dôchodky a systém zaujíma takmer tretina opýtaných. „Vyhľadávajú informácie o tejto téme a zisťujú možnosti, ako si šetriť na dôchodok. Najvyšší záujem o informácie (42 percent) je vo vekovej skupine 55 – 64 rokov,“ uvádza asociácia správcov dôchodkových úspor.

Majú Slováci prehľad o fungovaní dôchodkového systému?

Zaujímavé zistenia priniesol prieskum aj pri otázkach o fungovaní ľudí v dôchodkovom systéme. Viac ako dve tretiny opýtaných v celej vzorke, konkrétne 69 percent, uviedli, že sú v prvom pilieri. Zvyšná tretina si myslí, že nie sú v prvom pilieri. Sporenie v druhom pilieri deklaruje 60 percent opýtaných. Takmer polovica opýtaných si sporí na dôchodok aj iným spôsobom. Odkladajú si na dôchodok na účet v banke, pravidelne investujú a podobne. Viac ako tretina opýtaných (39 percent) deklaruje sporenie v treťom pilieri.

Zdá sa však, že niektorí Slováci majú o trojpilierovom dôchodkovom systéme na Slovensku aj skreslené predstavy. „Takmer tretina všetkých opýtaných (31 percent) uvádza, že nie je v prvom pilieri, čo je zákonom daný solidárny pilier a v systéme je každý občan Slovenskej republiky,“ upozorňuje ADSS.

Slováci zároveň pociťujú aj obavy z výšky ich budúcich dôchodkov. Viac ako polovica opýtaných si myslí, že výšku budúcich dôchodkov na Slovensku ohrozujú predovšetkým časté zmeny zákonov, ktoré sa týkajú dôchodkov (53 percent), a súčasne vývoj demografie a s tým spojené ubúdanie populácie v produktívnom veku (51 percent).

Ďalšími ohrozujúcimi faktormi pre dôchodky sú politické konflikty v spoločnosti (29 percent) a závislosť budúcich dôchodcov iba od jedného zdroja dôchodkov (24 percent). „Približne jedno percento si myslí, že dôchodky neohrozuje nič, a desatina nevedela na otázku odpovedať. Demografickú hrozbu ako ohrozenie budúcich dôchodkov na prvom mieste uviedla viacej ako tretina respondentov,“ uvádza Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Viac o téme: ADSS , dôchodkový systém , dôchodky , druhý pilier , ekonomika , tretí pilier

Súvisiace články

Aktuálne správy