Záujem o investície do realitných podielových fondov rastie. Pozitívne vyhliadky bude umocňovať trend klesajúcich úrokových sadzieb

Na konci roka 2023 dosiahla celková hodnota aktív realitných fondov podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností 2,6 mld. eur, čo predstavuje rast o 11,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka a zvýšenie o 3,2 % oproti koncu predchádzajúceho kvartálu. V kontexte pokračujúcej stabilizácie ekonomickej situácie a možného znižovania úrokových sadzieb je nepravdepodobné očakávať spomalenie rastu realitných fondov.

Výhody väčšej stability, hmatateľnosti investície a nižšieho rizika sú pre slovenských investorov stále motivujúce, a to vedie k medziročnému nárastu záujmu o investície do realitných podielových fondov. Predikcie pritom sľubujú aj pre rok 2024 pozitívne vyhliadky.

„Dominantným aspektom bude trend znižovania úrokových sadzieb centrálnych bánk v reakcii na klesajúcu infláciu. Tento krok môže viesť k zníženiu nákladov na úvery a podporiť investície do stavebných projektov a komerčných nehnuteľností. Lacnejšie financovanie môže byť katalyzátorom rozvoja a expanzie realitného sektora,“ hovorí Gabriel Balog, CEO 365.invest.

Najnovšie dáta štatistického úradu navyše potvrdili infláciu za rok 2023 na úrovni 10,5 %, čo pri projektoch, ktoré využívajú na indexáciu nájmov slovenskú úroveň indexu spotrebiteľských cien, zvýši tržby z nájmu a výkonnosť v roku 2024.

Pravidelný príjem aj diverzifikácia

Slovenskí investori aj naďalej preferujú dlhodobé a vyvážené investície, s hmatateľnosťou a nižším rizikom, aj za cenu nižšieho priemerného ročného zhodnotenia pri výnose. Investovanie do realít cez realitné fondy im ponúka atraktívnu príležitosť s dlhodobou stabilitou, pravidelnými príjmami a možnosťou diverzifikácie portfólia.

V prostredí nízkych úrokových sadzieb môže byť investovanie do nehnuteľností vnímané ako atraktívnejšie v porovnaní s inými formami investícií, čo môže viesť k zvýšenému dopytu po nehnuteľnostiach. Tým pádom sa môžu pozitívne ovplyvniť výnosy realitných fondov. Ďalším impulzom pre realitné fondy môže byť vplyv na ceny nehnuteľností. Rastúci dopyt a lacnejšie financovanie môžu prispieť k zvýšeniu hodnoty nehnuteľností a celkového portfólia realitných fondov.

Realitné fondy však závisia od pravidelných príjmov generovaných nájomnými platbami zo spravovaných projektov v ich portfóliu. Tieto príjmy zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní hodnoty projektu, pretože valuácia realitných fondov vychádza z výnosovej metódy, ktorá sa líši napríklad od hodnoty nehnuteľností zakúpených na účely bývania. Je preto dôležité, aby nájomcovia v projektoch v portfóliu fondu platili nájomné pravidelne, včas a v plnej výške.

V tejto perspektíve odporúča 365.invest investovať do realitného fondu s pevným a zdravým portfóliom, nevyberať svoje peniaze ani v čase nižšieho výnosu a vytrvať.

Tento prístup môže ponúknuť stabilitu a potenciálny rast hodnoty investícií v dlhodobom horizonte, navzdory aktuálnym globálnym výzvam.

Najväčší realitný fond na Slovensku

Spoločnosť 365.invest spravuje najväčší realitný fond na slovenskom trhu so 17-ročnou históriou, ktorý preukazuje dlhodobú stabilitu a aj naďalej zostáva kľúčovým pilierom jej investičného portfólia. Vďaka strategicky diverzifikovanému portfóliu nehnuteľností si fond od svojho vzniku udržiava priemerný ročný výnos nad 4 % p.a. Realitný fond má rizikovosť 2 na škále 7, pričom jeho odporúčaný investičný horizont je 3 roky.

„Máme za sebou ťažší, ale veľmi úspešný rok 2023. Zvládli sme vysoké úrokové zaťaženie, z dôvodu inflácie sme využili indexáciu na cca. 80% projektoch a v priemere sme zvýšili nájomné o 8% na celom portfóliu. Podarilo sa nám znížiť podiel neobsadených priestorov a dokúpili sme ďalšie projekty,“ hodnotí Gabriel Balog.

Výkonnosť najväčšieho realitného fondu od 365.invest Realitný o.p.f. bola v roku 2023 3,33 %. V 365.invest sme za 3 roky odporúčaného horizontu priniesli klientovi vo fonde zhodnotenie jeho investície o 10,23 %.

„Naša spoločnosť disponuje stabilným investičným portfóliom. Diverzifikujeme ho do 5 segmentov, čím optimalizujeme riziká a zabezpečujeme stabilný rast. Máme dobre nastavené kontrolné systémy a s prevahou profesionálneho asset manažmentu spravujeme budovy so zameraním na optimálny výnos. Pre sledovanie aktuálneho regulačného prostredia a optimálnu správu fondov udržiavame neustály dialóg s Národnou bankou Slovenska a Asociáciou správcovských spoločností. Pravidelne analyzujeme výkonnosť a obsadenosť našich projektov a indexujeme nájomné na celkovom portfóliu projektov,“ uzatvára Gabriel Balog, CEO správcovskej spoločnosti 365.invest.

[reklamný článok]

Viac o téme: 365.invest , PR článok , realitné fondy

Súvisiace články

Aktuálne správy