Záporné saldo zahraničného obchodu Slovenska s agrokomoditami bolo vlani pasívne

Saldo zahraničného obchodu Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v roku 2022 pasívne, a to v hodnote -2,107 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 22,9 %. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa neho v medziročnom porovnaní znížilo len pri rastlinných výrobkoch o 180,8 %. Zvýšenie záporného salda sa medziročne zaznamenalo pri živočíšnych výrobkoch o 56,4 %, u potravín, nápojov a tabaku o 4,9 % a u tukov a olejov sa záporné saldo v porovnaní s predminulým rokom zvýšilo až o 224,6 %.

Dovoz výrobkov v priebehu rokov

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v roku 2022 bol v objeme 6,975 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2021 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 30,4 % vyšší. Medziročne sa nezaznamenalo zníženie dovozu ani v jednom sledovanom odvetví.

Medziročne bol dovoz vyšší pri živočíšnych výrobkoch o 44,3 %, pri rastlinných výrobkoch o 36,6 %, v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 17,1 % a v odvetví tukov a olejov bol medziročne dovoz vyšší o 30,4 %.

V roku 2022 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 4,867 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 33,9 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 24,4 %, rastlinných výrobkov o 47,8 %, živočíšnych výrobkov o 32,5 % a vývoz tukov a olejov sa oproti roku 2021 zvýšil o 33,9 %.

Viac o téme: potravinárske výrobky , saldo , zahraničný obchod

Súvisiace články

Aktuálne správy