Z tretej výzvy Obnov dom je spracovaných takmer 40 percent žiadostí

Z tretej výzvy Obnov dom financovanej z plánu obnovy je spracovaných 3110 žiadostí, čo je takmer 40 percent. Podmienky zatiaľ nesplnilo 19 žiadateľov. Dôvodom bolo nedodržanie termínu predloženia žiadosti či požiadanie príspevku na chatu alebo stavbu, nie na rodinný dom. Informovala o tom Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Do 15. augusta, termínu určeného vládou, zostáva SAŽP spracovať 6917 z celkovo 12.375 žiadostí doručených v troch výzvach.

„V súvislosti s prijatým uznesením vlády som sa rozhodol pre rázne krízové opatrenia. Prvým z nich bola organizačná zmena s cieľom maximalizovať počet odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na hodnotení žiadostí na obnovu rodinných domov,“ povedal riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr. Ďalej tiež predĺžil pracovný týždeň zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vyhodnocovaní žiadostí. Počas sobôt budú pracovať do 15. septembra.

Agentúra tvrdí, že výsledky opatrení sa dostavili a pri pilotnej výzve sa od 1. júla výrazne skrátil čas hodnotenia. „To, čo sme stihli za týždeň, teraz vyhodnotíme za jeden deň,“ povedal Kerestúr. Z tejto výzvy je spracovaných 2344 žiadostí z celkového počtu 3487, čo je 60 percent.

Prioritou je príprava štvrtej výzvy

Prioritami sú príprava štvrtej výzvy, čiže programu čiastkovej obnovy pre majiteľov rodinných domov ohrozených energetickou chudobou, a tiež pokračovanie financovania programu komplexnej obnovy domov. „Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov a ich príprava na zmeny klímy je celoeurópskou politikou, ktorá sa neskončí splnením cieľa plánu obnovy,“ skonštatovala Kristína Korčeková, ktorá nastúpila na pozíciu zástupcu generálneho riaditeľa z Národnej implementačnej a koordinačnej autority. V SAŽP je poverená riadením sekcie, ktorá priamo vyhodnocuje žiadosti.

Viac o téme: financovanie , obnova budov , Plán obnovy a odolnosti SR , životné prostredie

Súvisiace články

Aktuálne správy