Vláda zvyšuje sumy dôležitých príspevkov: Niektoré porastú o desiatky eur už od júla!

Už o pár dní sa zvýši suma peňažného príspevku na opatrovanie a výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie. Od nového roka stúpne aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby.

Vláda podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ustanovila výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie na 5,83 eura. Jej súčasná výška je 5,52 eura. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla 2024.

Od júla sa mení aj výška peňažného príspevku na opatrovanie. Základná výška peňažného príspevku je v súčasnosti mesačne:

  • 569 eur pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
  • 756,80 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa od 1. júla zmení nasledovne:

  • 615,50 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
  • 818,60 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

V prvom prípade ide o nárast o 46,50 eura a pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb stúpne príspevok o 61,80 eura.

Považujete zvýšenú sumu príspevku za dostatočnú?

Vláda schválila aj nové sumy príspevku na sociálne služby

Vláda zverejnila aj dokument, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Pozrite si prehľad výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2025

Od januára sa zmení aj výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie a v nocľahárni na rok 2025. Na mesiac to bude 375 eur namiesto súčasných 350 eur. Výška ročného príspevku stúpne zo súčasných 4 200 eur na 4 500 eur.

Zmena sa týka viacerých druhov zariadení sociálnych služieb, konkrétne nocľahárne, útulku, domova na polceste a zariadenia núdzového bývania.

Viac o téme: osobná asistencia , príspevok , príspevok na opatrovanie , sociálna služba , vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy