Veľký pozor, obchodného partnera si treba preveriť! Pribúdajú podvody s ukradnutými firemnými identitami

Podvodov s ukradnutou identitou firiem v poslednom období pribúda. Upozornil na to generálny riaditeľ poisťovacej spoločnosti Coface SR a ČR Ján Čarný. Krádež identity spočíva v tom, že podvodná tretia strana zneužije identitu odberateľa a objedná si v jeho mene tovar od dodávateľa, za ktorý nezaplatí.

Dodávateľ podľa Čarného nezistí, že nekomunikuje so skutočným odberateľom, ale s podvodnou treťou stranou, ktorá sa za odberateľa len vydáva. Dodávateľ teda dodá tovar podvodnej tretej strane, ktorá zaň nezaplatí. „Hoci na Slovensku a v Česku ešte nejde o masovú záležitosť, v rámci skupiny už Coface eviduje rastúci výskyt podvodov s identitou a medziročne už badať tento nárast aj u nás,“ uviedol.

Preverenie obchodného partnera

Čarný odporúča si preveriť obchodného partnera, prípadne priamo osoby a kontakty. „Firmu by vždy malo zaujímať viac ako len oblasť, v ktorej obchodný partner pôsobí. Napríklad finančné výkazy, pomerové ukazovatele, negatívne platobné skúsenosti a podobne,“ zdôraznil.

Poistenie pohľadávok ako prevencia

Ako vhodnú prevenciu preto odporúča poistenie pohľadávok, ktoré dokáže zmierniť následky prípadného výpadku kapitálu. „Náhradou škôd v prípade insolvencie dlžníka pritom poistné plnenie znižuje stratu firmy,“ dodal Čarný.

Najviac si poisťujú pohľadávky firmy zo sektora výroby a obchodu. „Je to aj z dôvodu, že odberatelia sú často v zahraničí, prípadne je tam väčšia hrozba druhotnej platobnej neschopnosti. Poistenie tiež uľahčuje expanziu na neznáme trhy a obchodovanie s novými partnermi,“ uzavrel riaditeľ.

Viac o téme: firmy, krádež, obchodný partner, podvod, ukradnuté identity

Súvisiace články

Aktuálne správy