Sú slovenské domácnosti vo finančnom ohrození? Bezprostredne nie, ukazujú dáta centrálnej banky

Slovenské domácnosti by nemali byť výrazne ohrozené rastúcimi cenami či nižšími reálnymi príjmami. O niečo horšie by na tom mohli byť domácnosti s nesplatenými úvermi. Pozitívom však je, že celková zadlženosť slovenských domácností klesá.

Ako uvádza Národná banka Slovenska v najnovšej správe o finančnej stabilite, slovenské domácnosti by v kontexte dlhšieho sledovaného obdobia nemali byť výrazne ohrozené nižšími reálnymi príjmami za rok 2022. To aj napriek zvýšeným cenám spotrebiteľského koša či vyššej úrovni úrokových sadzieb.

Za posledných 10 rokov totiž príjmy domácností rástli rýchlejšie ako rástli výdavky po takmer celé obdobie minulého roka. Podľa centrálnej banky to teda ukazuje, že pokles reálnych príjmov v roku 2022 nebol v kontexte minulých rokov dramatický. Domácnosti teda majú v priemere určitý priestor na rast výdavkov bez toho, aby bola vážnejšie ohrozená ich finančná pozícia.

"Ak priemerné reálne príjmy domácností medzi rokmi 2012 a 2021 kumulatívne vzrástli o 33,6 percenta, ich pokles v roku 2022 o 4,4 % nepredstavuje bezprostredné ohrozenie finančnej pozície domácností," uvádza Národná banka Slovenska v správe.

V problémoch najmä zadlžené domácnosti

Najviac by však mohli byť ohrozené domácnosti, ktoré čerpajú stále nesplatený úver. Týmto domácnostiam totiž nestúpajú iba náklady na potraviny, pohonné hmoty či energie, ale aj splátky úveru. Dochádza k tomu najmä následkom zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré boli v priebehu posledného roka Európskou centrálnou bankou zvýšené už niekoľkokrát.

Ak domácnosť začala čerpať úver v roku 2020, kedy sa hypotekárne úrokové sadzby pohybovali na úrovni jedného percenta, v tomto období by sa im pri úrokovej sadzbe okolo 4 percent splátka hypotéky výrazne predražila. Práve takéto domácnosti môžu byť zvýšenými nákladmi na život najviac ohrozené.

Podiel splátky úveru na príjmoch domácností sa zvyšuje

Ako ďalej centrálna banka uvádza, celková zadlženosť slovenských domácností v roku 2022 klesla. Pripísať to môžeme najmä rýchlemu rastu hrubých disponibilných príjmov a nevôli domácností si brať nové úvery kvôli zhoršeným úrokovým podmienkam. Rast hrubých disponibilných príjmov bol podporený najmä rastom priemernej mzdy a vysokou percentuálnou mierou zamestnanosti Slovákov.

Naopak v roku 2022 sme zaznamenali zvýšený podiel splátky úverov na disponibilnom príjme domácnosti. Od roku 2018 mal tento ukazovateľ klesajúcu tendenciu najmä kvôli nízkej úrovni úrokových sadzieb hypotekárnych či spotrebných úverov. V minulom roku však rast disponibilného príjmu nemal dostatočné tempo na to, aby vedel konkurovať zvýšeným úrokovým sadzbám, ktoré sa premietli do splátok úverov.

Viac o téme: domácnosti, inflácia, Národná banka Slovenska NBS, príjmy, reálne mzdy, úrokové sadzby, zadlženosť

Súvisiace články

Aktuálne správy