Sú banky na Slovensku bezpečnejšie ako tie americké? Jeden graf naznačí mnoho

, Redakcia

Predstavitelia Európskej centrálnej banky, ako aj Národnej banky Slovenska ubezpečujú, že problémy amerického bankového sektora by sa na starom kontinente zreplikovať nemali. Odvolávajú sa najmä na prísnejšiu reguláciu, ktorá sa na európske banky vzťahuje a preto sú lepšie pripravené aj na podobné otrasy. Čo hovoria čísla?

Skutočnosť, že európske banky sú lepšie pripravené na prípadné problémy naznačuje aj odvaha, s akou sa Európska centrálna banka (ECB) pustila minulý týždeň do ďalšieho zvyšovania sadzieb v nastavenom tempe o pol percentuálneho bodu. Túto odvahu jej pritom zrejme dodala prísnejšia regulácia európskeho bankového sektora a presvedčenie, že tunajšie banky sú tak momentálne odolnejšie, ako tie americké. Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v tomto článku.

Problémy bánk v zahraničí by sa pritom slovenského finančného sektora dotknúť nemali ani podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorý spadá pod ministerstvo financií. „Slovenský bankový sektor zostáva kvalitne kapitalizovaný s ukazovateľmi kapitálovej primeranosti vyššími, než v prípade USA. Dôvodom sú prísnejšie regulačné požiadavky, ktoré platia pre európske banky,“ uvádza IFP.

Rezervy bánk stúpli

Toto tvrdenie potvrdzujú aj dáta, podľa ktorých kapitálová primeranosť bankových domov na Slovensku za poslednú dekádu výrazne stúpla, kým v prípade tých amerických až taký výrazný posun nenastal.

A čo je vlastne kapitálová primeranosť? Predstavuje podiel vlastného kapitálu banky a rizikovo vážených aktív. Primeranosť vlastných zdrojov predstavuje pre banky povinnosť udržovať určitú minimálnu výšku regulačného kapitálu vzhľadom na objem a rizikovosť svojich aktív. Hodnota kapitálu banky by mala pokryť budúce potenciálne straty z dnešných rizík finančnej inštitúcie.

Prísnejšie regulačné požiadavky na európske banky by tak podľa IFP mali zabezpečiť, aby sa situácia podobná finančnej kríze z roku 2008 neopakovala. Samotné rezervy bánk však nie sú všetko, dôležitá je totiž dôvera klientov v bankový systém ako taký. „Prípad núteného predaja švajčiarskej banky Credit Suisse pripomína, že nie len kapitál, ale aj dôvera verejnosti je základným predpokladom stabilného fungovania,“ dodáva inštitút.

Viac o téme: banková kríza, banky, Európska centrálna banka ECB, Inštitút finančnej politiky IFP, kapitálová primeranosť, Národná banka Slovenska NBS

Súvisiace články

Aktuálne správy