Štáty EÚ sa zhodli na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, aby ratifikovali Dohovor o násilí a obťažovaní (Dohovor č. 190) vypracovaný Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Toto rozhodnutie pripravuje pôdu pre členské štáty na ratifikáciu uvedeného dohovoru. Španielska ministerka práce a sociálneho hospodárstva Yolanda Díazová Pérezová v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ uviedla, že záväzok voči skutočnej a účinnej rovnosti a nediskriminácii je „jednoznačný“ a umožňuje EÚ presadzovať politiku feministickej ochrany a rovnakých práv mužov a žien.

Násilie a obťažovanie na pracovisku je rozšírený a pretrvávajúci fenomén na celom svete: viac ako jeden z piatich ľudí zažil násilie a obťažovanie v práci, či už fyzické, psychické alebo sexuálne, pričom najviac ohrozené sú týmto fenoménom ženy. Dohovor o násilí a obťažovaní je prvým medzinárodným nástrojom, ktorý stanovuje minimálne normy na riešenie obťažovania a násilia súvisiaceho s prácou. Dohovor pomôže podporiť dôstojnú prácu pre všetkých, zdravie a bezpečnosť pri práci a rodovú rovnosť a pomôže bojovať proti diskriminácii.    

V pondelok podporeným návrhom rozhodnutia sa členské štáty vyzývajú, aby ratifikovali tie časti dohovoru, ktoré sa konkrétne týkajú zlepšenia pracovného prostredia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov a rovnosti medzi mužmi a ženami v otázkach zamestnania. Medzinárodná konferencia práce v roku 2019 prijala Dohovor ILO o odstránení násilia a obťažovania vo svete práce. Poskytuje spoločný rámec na prevenciu, nápravu a odstránenie násilia a obťažovania vo svete práce vrátane rodovo podmieneného násilia a obťažovania.

Viac o téme: dohovor, , obťažovanie, Pérezová, pozícia, práca, ženy

Súvisiace články

Aktuálne správy