Štát prepočítava desaťtisíce predčasných dôchodkov: Veľká skupina seniorov dostane doplatky!

, Redakcia

Sociálna poisťovňa prepočítava predčasné starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2023. Tým poberateľom, ktorí do dovŕšenia dôchodkového veku zároveň získali najmenej 40 odpracovaných rokov, upraví zníženie dôchodku z 0,5 percenta na 0,3 percenta za každých 30 dní od vzniku nároku po dovŕšenie dôchodkového veku.

V týchto dňoch dostávajú dotknutí dôchodcovia doplatok na dôchodku za obdobie od 1. januára 2023 do výplatného termínu, od ktorého bude zabezpečená pravidelná výplata dôchodku už vo zvýšenej sume. O novej výške dôchodku dostanú písomné rozhodnutie do konca mája 2024. Ide o viac ako 47 tisíc poberateľov. Sociálna poisťovňa vykoná tento krok automaticky, nie je potrebné oň žiadať, informuje hovorca poisťovne Martin Kontúr.

Uvedená zmena sa týka tých predčasných penzistov, ktorí pred 1. januárom 2023 získali 40 odpracovaných rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2022 sa predčasný starobný dôchodok znižoval o 0,5 percenta za každých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku vždy, bez rozdielu na počet odpracovaných rokov.

„Prepočítaním týchto dôchodkov sa zabezpečí, že všetci poistenci, ktorí získali 40 odpracovaných rokov, budú mať dôchodok znížený iba o 0,3 % a nebudú tak znevýhodnení oproti poistencom, ktorí do predčasného starobného dôchodku odišli od 1. januára 2023,“ uvádza Kontúr.

Posudzujú všetkých predčasných dôchodcov

Sociálna poisťovňa v súčasnosti nanovo posudzuje všetkých poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorým vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2023. V prípade, ak títo poberatelia splnili podmienku 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa im zníži tzv. pokutu za každých 30 dní skoršieho odchodu do dôchodku z 0,5 percenta na 0,3 percenta. Výška ich súčasného dôchodku sa tým pádom zvýši.

Využili by ste možnosť odísť do predčasného starobného dôchodku?

Sociálna poisťovňa dotknutým poberateľom taktiež vyplatí doplatok rozdielu od 1. januára 2023 po dátum rozhodnutia, čo je v tomto prípade do mája 2024. Poberateľom dôchodku, ktorých sa táto zmena týka, zašle o tejto zmene písomné rozhodnutie. „Pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorým vznikol nárok pred rokom 2023, to znamená, že sa ich dôchodok buď zvýši (teda splnili podmienku 40 odpracovaných rokov), alebo ostane na rovnakej úrovni (čiže nesplnili podmienku 40 odpracovaných rokov),“ dodáva hovorca Sociálnej poisťovne.

Poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorí majú nárok na nové určenie sumy ich dôchodku a nedostanú v priebehu mája rozhodnutie, sa podľa Kontúra nemusia obávať. „Povinnosťou Sociálnej poisťovne vyplývajúcou zo zákona o sociálnom poistení je prepočítať sumu predčasného starobného dôchodku do 31. decembra 2026,“ tvrdí.

Celkovo je podľa neho potrebné určiť novú sumu predčasného starobného dôchodku viac ako 125 000 dôchodcom. Prepočet tak Sociálna poisťovňa vykonáva postupne v niekoľkých etapách.

Viac o téme: dôchodky , Martin Kontúr , predčasný dôchodok , predčasný starobný dôchodok , Sociálna poisťovňa SP

Súvisiace články

Aktuálne správy