Štát odpustí potravinárom odvody, Európska komisia schválila schému pomoci za 70 miliónov eur

Európska komisia (EK) schválila schému štátnej pomoci vo výške 70 miliónov eur. Ide o nižšie odvody pre zamestnancov v potravinárstve. Dotknuté subjekty si budú môcť uplatniť odvodovú úľavu za zamestnancov po zverejnení schémy štátnej pomoci v Obchodnom vestníku a následnom zverejnení postupov jej uplatnenia v elektronických službách Sociálnej poisťovne (SP). V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr. „Zatiaľ naďalej platí, aby si dotknuté subjekty nemenili svoje mzdové softvéry a platili odvody za zamestnancov v rovnakej výške ako pred 1. augustom 2023.

Presný postup, ako budú pri uplatňovaní odvodovej úľavy postupovať, zverejní Sociálna poisťovňa, hneď ako bude schéma zverejnená v Obchodnom vestníku a ako ju zapracuje do svojich informačných systémov,“ priblížil Kontúr. Dotknuté subjekty podľa SP neprídu o odvodovú úľavu za mesiace august a september. Spôsob a postup uplatnenia zverejní SP v najbližších dňoch. SP zároveň vyzvala daňové subjekty v potravinárstve, aby si skontrolovali svoj SK NACE (klasifikácia ekonomických činností) kód. Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe budú podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. augusta za svojich zamestnancov pol roka platiť nižšie odvody. Prvýkrát za nich nebudú platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024. Problematika podliehala schvaľovaciemu procesu EK.

O podmienkach poskytnutia štátnej pomoci SP v spolupráci s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR komunikovala s EK. Z novely zákona o sociálnom poistení vyplýva, že môže ísť o štátnu pomoc, ktorá by mohla byť riešená v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva. Podozrenie, že v prípade legislatívnej úpravy môže ísť o štátnu pomoc, bolo obsiahnuté v stanovisku MPSVR a aj v zásadných pripomienkach PMÚ SR, ktorý odporúčal legislatívnu novinku preveriť s EK. Ak by štát nekomunikoval s EK a dodatočne by sa preukázalo, že SP poskytuje nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by museli pomoc vrátiť, a to aj s úrokmi a penále.

Viac o téme: EK, odvody, pomoc, potravinári, schválenie

Súvisiace články

Aktuálne správy