Spor neutícha: Dávka v hmotnej núdzi nemá aktivovať nezamestnaných, odkazujú odborári ministrovi Tomášovi! (video)

, Redakcia

Minister práce Erik Tomáš avizoval zmeny, ktoré by umožnili nezamestnaným siahnuť na dávku v hmotnej núdzi. Odborári však opäť upozorňujú, že tento krok môže podľa nich situáciu v najchudobnejších regiónoch ešte zhoršiť.

Zámer ministra práce Erika Tomáša motivovať nezamestnaných pracovať aj tým, že by im hrozilo odopretie sociálnych dávok v hmotnej núdzi, sa s pochopením odborárov príliš nestretol. Tí opäť upozorňujú, že takýto krok by mohol mať podľa nich veľa negatívnych dopadov. Zvýšenie chudoby by totiž ešte viac sťažilo nezamestnaným možnosť nájsť a udržať si prácu. Naďalej sa pritom podľa nich opomína zlepšenie aktivačných opatrení na trhu práce.

„Pri navrhovaní zmien v dávkach v hmotnej núdzi zdôrazňujeme, že prioritne je nevyhnutné zabezpečiť napĺňanie jej účelu,“ uvádza vo svojom vyhlásení Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ). Odborári pripomínajú, že stav hmotnej núdze predstavuje situáciu, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Výška dávky v hmotnej núdzi v súčasnosti na jednotlivca predstavuje 84,90 eura mesačne, čo je necelých 2,80 na deň. Táto suma pritom podľa odborárov negarantuje ani základné životné podmienky, ktoré sú v tomto kontexte jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Samotná hranica životného minima je dokonca niekoľkonásobne vyššia, ako samotná dávka. „V prípade, že jednotlivec, či domácnosť nedostane (bude mu odobratá) ani túto dávku, prepadáva sa ešte viac do pasce chudoby a prehlbuje sa jeho ohrozenie sociálnym vylúčením,“ tvrdí KOZ.

Súhlasili by ste s obmedzením sociálnych dávok pre nezamestnaných, ktorí odmietnu pracovnú ponuku?

Sociálne vylúčenie a chudoba následne podľa odborárov sťažujú a znemožňujú nájsť a udržať si prácu. „Chudoba generuje ďalšie negatívne sociálne javy a predstavuje aj vážnu ekonomickú záťaž pre spoločnosť. Prioritou dávky v hmotnej núdzi nie je a nemá byť aktivácia nezamestnaných, ale zabezpečenie záchrannej sociálnej siete,“ dodávajú. Preto by sa dávka podľa KOZ nemala podmieňovať prijatím, či neprijatím práce.

Uhlerová: Hnev sa obracia proti najzraniteľnejším

Ako dodáva prezidentka KOZ Monika Uhlerová, už samotný zákon špecifikuje, kedy sa získanie práce neskúma na účely priznania dávky v hmotnej núdzi a preto sa navrhovaný rámec opatrení predstavený ministrom práce dotkne minima poberateľov dávok, ktorí sú zároveň aj evidovaní nezamestnaní. „Nepriamo však stigmatizuje určitú skupinu obyvateľstva, najmä marginalizované rómske komunity, vyhláseniami o zneužívaní systému, lenivosti a nechcení pracovať. Hnev a frustrácia v spoločnosti sa tak nie po prvýkrát obracia proti tým najzraniteľnejším a chudobou a sociálnym vylúčením ohrozeným jednotlivcom či skupinám,“ uviedla Uhlerová.

Problémom avizovaného riešenia podľa odborárov môže byť aj to, že nemôže motivovať k zamestnaniu v regióne, kde práca nie je. Navyše by to ešte viac znížilo kúpyschopnosť obyvateľstva v regiónoch bez práce, čo by bola ďalšia brzda pre lokálne ekonomiky a tvorbu nových pracovných miest.

sociálne dávky
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš pripravované zmeny v sociálnych dávkach pre nezamestnaných avizoval na tlačovej konferencii začiatkom júla. Ľuďom, ktorí odmietnu ponuku práce, môže byť podľa neho krátená alebo úplne odobraná dávka v hmotnej núdzi na obdobie 12 mesiacov. Foto: SITA

Odborárom tiež popri diskusii o sociálnych dávkach chýba zlepšovanie aktivačných opatrení na trhu práce pre znevýhodnené skupiny. A to vrátane zamestnávania starších ľudí prijatím efektívneho vekového manažmentu a opatrení v oblasti aktívneho starnutia. „Politiky zamestnanosti budú efektívne len vtedy, keď sa nastavia tak, že pozitívne zasiahnu najmä znevýhodnených uchádzačov na trhu práce a dlhodobo ich na trhu práce aj uplatnia, keďže toto je prioritný problém v slovenských podmienkach,“ tvrdia odborári.

Ako dodávajú, to si vyžaduje okrem iného aj profiláciu uchádzačov o zamestnanie postavenú na holistickom posúdení pravdepodobnej dĺžky zotrvania uchádzača o zamestnanie v evidencii, zvýšiť prístup týchto nezamestnaných k informačno-poradenským a odborným poradenským službám a zabezpečiť včasné intervencie hneď po registrácii.

KOZ zároveň dodáva, že zmeny avizované ministrom Tomášom vníma ako snahu otvoriť diskusiu k riešeniu zamestnanosti, resp. s nedostatkom pracovnej sily na Slovensku. „Z medializovaných informácií zatiaľ nie je jasné konkrétne znenie právnej úpravy. KOZ SR sa však so svojimi odbornými pripomienkami určite zapojí aj do štandardného legislatívneho procesu, ktoré reálne pomôžu dosiahnuť sledovaný cieľ,“ píšu odborári vo vyhlásení.

Ako dodáva prezidentka konfederácie, sociálny systém nemá byť trestajúci, ale má garantovať záchrannú sieť. „Preto nemôžu byť nástrojom motivácie k zamestnaniu. Naopak, dobre nastavené politiky zamestnanosti, spolu so sociálnymi službami, vzdelávaním, hospodárskymi politikami štátu, môžu dopomôcť k odľahčeniu sociálneho systému,“ uviedla Monika Uhlerová v súvislosti so skutočnosťou, že poberatelia dávok v hmotnej núdzi tvoria zanedbateľnú časť z celkového počtu prijímateľov sociálnych dávok.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš pripravované zmeny v sociálnych dávkach pre nezamestnaných avizoval na tlačovej konferencii začiatkom júla. Ľuďom, ktorí odmietnu ponuku práce, môže byť podľa neho krátená alebo úplne odobraná dávka v hmotnej núdzi na obdobie 12 mesiacov. Cieľom legislatívneho návrhu je zamestnať čo najviac obyvateľov Slovenska, keďže je na trhu práce aktuálne voľných viac ako 80 000 pracovných miest.

V aktuálnom štádiu ide pritom iba o zámer ministerstva. Konkrétne legislatívne znenie by sme sa podľa Tomáša mohli dozvedieť na jeseň tohto roka.

Viac o téme: dávky v hmotnej núdzi , Erik Tomáš , Konfederácia odborových zväzov KOZ , legislatíva , Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR MPSVR , nezamestnanosť , sociálne dávky

Súvisiace články

Aktuálne správy