Slovenským bankám krach nehrozí: Ich stabilita a nezávislosť od materských spoločností je vysoká, tvrdí NBS

Zvyšovanie základných úrokových sadzieb výrazne neovplyvňuje stabilitu slovenského bankovníctva. Pevné základy tvorí najmä tradičný obchodný model a bezpečné financovanie bánk. Prísne regulácie a opatrenia Európskej centrálnej banky sú taktiež jeden z dôvodov prečo sa nemusíme obávať neistoty ako v prípade amerických bánk, tvrdí Národná banka Slovenska.

Slovenské banky sú v dobrom finančnom zdraví, informuje vo svojej aktuálnej správe o finančnej stabilite Národná banka Slovenska (NBS). Výrazne ich neovplyvnil ani krach niekoľkých amerických bánk, či nútené prevzatie švajčiarskej banky Credit Suisse bankovým gigantom UBS. Výhodou slovenských bánk je, že nie sú obchodované na významných európskych burzách a tak sú menej náchylné na zvýšenú volatilitu.

Stabilite a finančnému zdraviu prispieva aj klasický obchodný model slovenských bánk. Na rozdiel od amerického bankovníctva má Slovensko iba minimálne skúsenosti s investičnými bankami a tak sa musí spoliehať na tradičný model. Ten spočíva vo vytváraní ziskov z poskytovania úverov prostredníctvom vkladov podnikov a domácností. Banky sa tak nemusia obávať že by neboli schopné vykryť prípadné straty.

Financovanie prostredníctvom vkladov

Dôležitým aspektom stability slovenského bankovníctva je aj jeho financovanie. Banky sú financované prostredníctvom vkladov občanov či menších podnikov a financovanie pomocou emisie dlhopisov je zanedbateľné a nepredstavuje riziko. Významným faktorom je aj vysoký podiel chránených vkladov. „Z celkových vkladov bankového sektora je chránených približne 68 % (60 mld. eur), z toho je domácim Fondom ochrany vkladov krytých 68 % (41 mld. eur),“ uvádza centrálna banka.

Slovenské banky by nemuseli byť ohrozené ani pri prípadných problémoch ich materských spoločností. Dôvodom je najmä to, že všetky slovenské banky musia samostatne plniť všetky regulácie, vrátane ukazovateľov likvidity a kapitálu. „Banky v EÚ bez rozdielu veľkosti či významu musia dodržiavať ukazovatele likvidity, sledovať a účinne riadiť citlivosť obchodného modelu na zmenu úrokových sadzieb, alokovať dodatočný kapitál na riziká systémového, resp. idiosynkratického charakteru, a podliehať stresovému testovaniu,“ uvádza NBS.

Práve nízka úroveň regulácie mohla podľa NBS spôsobiť krach niekoľkých amerických bánk menších rozmerov. Regionálne banky totiž neboli vystavené podrobnému sledovaniu a dodržiavaniu základných opatrení, ktoré znižujú riziko bankrotu.

Viac o téme: bankový sektor, krach, Národná banka Slovenska NBS, obchodný model, regulácia, Slovenské banky

Súvisiace články

Aktuálne správy