Prázdniny bez stresu: Rodičia majú nárok na špeciálny príspevok od štátu, stačí splniť jednoduchú podmienku!

S blížiacimi sa letnými prázdninami majú mnohí rodičia obavy z toho, ako sa popri práci postarajú o svoje deti. Problémom je, že okrem škôl sa zatvoria aj niektoré materské školy. Viete o tom, že máte v takom prípade nárok na príspevok od štátu?

Sociálna poisťovňa na svojej stránke informuje o možnosti, o ktorej mnohí rodičia ani len netušia. V prípade, že materská škola bude počas prázdnin zatvorená, máte nárok na príspevok, konkrétne na ošetrovné.

Dôvodov na vznik nároku na ošetrovné je hneď niekoľko. Poistenec (rodič) má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku, alebo do dovŕšenia 18. roku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Nárok má aj v prípade, ak je predškolské zariadenie počas obdobia školských prázdnin uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov, napríklad zriaďovateľom.

Ak sa vás týka posledný dôvod, vyplňte tlačivo „Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb“, ktoré je k dispozícii na stiahnutie na webe Sociálnej poisťovne v časti Formuláre ako formulár číslo 278.

Využili ste už niekedy dávku ošetrovné z dôvodu zatvorenia materskej školy?

V žiadosti musíte uviesť odkedy – dokedy si uplatňujete nárok na dávku, meno a priezvisko svojho dieťaťa a podpísať vyhlásenie na zadnej strane. Žiadosť musíte predložiť na potvrdenie aj školskému zariadeniu a svojmu zamestnávateľovi (ak ste zamestnancom). Následne ho doručte do Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva nemocenské poistenie.

Príspevok môžete získať počas prázdnin iba raz

Nárok na ošetrovné máte v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Nárok na ošetrovné z toho istého dôvodu vzniká iba raz a jednému poistencovi. To znamená, že nárok na dávku si môžete uplatniť počas jedného zatvorenia škôlky cez prázdniny len raz.

„V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti podmienkou nároku na ošetrovné aj nedosahovanie príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného,“ približuje Sociálna poisťovňa.

Aj naďalej však zostáva možnosť využiť nárok na ošetrovné z dôvodu ochorenia dieťaťa, a to aj počas prázdnin, ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje ošetrovanie inou osobou (napríklad rodičom). Tlačivo „Žiadosť o ošetrovné“ v takomto prípade vystavuje pediater a rodič ho podpíše a nechá potvrdiť zamestnávateľovi. Nárok na príspevok je aj v tomto prípade možný najviac po dobu 14 kalendárnych dní.

Sociálna poisťovňa vyplatila v mesiacoch január až máj 2024 viac ako 101-tisíc dávok ošetrovné (101 265). Mesačne išlo v priemere o 20 253 dávok. Priemerná mesačná výška dávky bola 165,13 eura.

Sociálna poisťovňa prostredníctvom tlačovej správy zároveň informovala, že sa na ňu obracajú klienti, ktorí sa stretli so situáciou, kedy materská škola a jej zriaďovateľ odmietli potvrdiť svoje uzavretie počas letných mesiacov na tlačive Sociálnej poisťovne. Ako dôvod uvádzajú, že pre deti sú k dispozícii tzv. zberné materské školy v pôsobnosti mesta ako aj z dôvodu, že uzavretie materských škôl počas leta (júl, august) sa nerealizuje rozhodnutím mesta, ale len zverejnenou informáciou, ktoré materské školy sú v lete otvorené.

Tlačivá musí škôlka potvrdiť

Sociálna poisťovňa pripomína, že tieto zariadenia sú povinné potvrdiť tlačivo Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada materskú školu, ktorá má v konkrétnom rozsahu prerušenú prevádzku v mesiacoch júl a august, o potvrdenie tlačív:

  • Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb
  • Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb

riaditeľ materskej školy, bez ohľadu na to, či materská škola má alebo nemá právnu subjektivitu, je povinný tieto tlačivá na príslušných miestach potvrdiť.

Sociálna poisťovňa v danej veci oslovila aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré vo svojom stanovisku uvádza, že ani školský zákon ani vyhláška o materskej škole:
– neustanovujú spôsob ani konkrétnu formu rozhodnutia o prerušení prevádzky príslušnej materskej školy počas mesiacov júl a august,
– neustanovujú povinnosť zriaďovateľa určiť tzv. zbernú materskú školu a
– neustanovuje zákonným zástupcom detí povinnosť využiť prevádzku tzv. zbernej materskej školy; je to len možnosť, ktorú zákonní zástupcovia môžu ale nemusia využiť najmä vzhľadom na to, ako poznajú svoje dieťa (či by bezproblémovo zvládlo zmenu materskej školy, zmenu osadenstva detí atď.).

Viac o téme: materská škôlka , nárok na ošetrovné , ošetrovné , príspevok , rodičia , Sociálna poisťovňa

Súvisiace články

Aktuálne správy