Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila nové výdavkové limity na roky 2024 až 2027

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v piatok zverejnila a doručila do Národnej rady (NR) SR nové limity verejných výdavkov na roky 2024 až 2027. Zahŕňajú legislatívny stav k dňu schválenia programového vyhlásenia vlády. Výdavkové limity obsahujúce opatrenia novej vlády, s ktorými počíta aj návrh rozpočtu na budúci rok, plánuje RRZ zverejniť budúci týždeň.

Limit verejných výdavkov určila rozpočtová rada po novom na rok 2024 sumou 47,073 miliardy eur, na rok 2025 v hodnote 48,581 miliardy eur, na rok 2026 sumou 49,872 miliardy eur a na rok 2027 vo výške 51,519 miliardy eur. Ide o výrazne vyššie sumy oproti výdavkovým limitom, ktoré schválila NR SR vo februári tohto roka. Limit na rok 2023 podľa nich predstavoval 41,321 miliardy eur, na rok 2024 bol vo výške 44,309 miliardy eur a na rok 2025 v hodnote 45,621 miliardy eur.

RRZ zdôraznila, že právne záväzným je ten limit verejných výdavkov, ktorý je platný ku konkrétnemu dátumu. Nový limit verejných výdavkov sa podľa zákona určuje na každý rozpočtový rok príslušného volebného obdobia, a to od roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo schválené programové vyhlásenie a vyslovená dôvera vláde. Limity vypočítava RRZ a predkladá ich na rokovanie parlamentu do 60 dní po schválení programového vyhlásenia a vyslovení dôvery vláde.

„Predkladaný limit verejných výdavkov vychádza zo stavu verejných financií k dátumu prijatia programového vyhlásenia a vyslovení dôvery vláde Slovenskej republiky dňa 21. novembra 2023. Ide o východiskový stav, ktorý ešte nezohľadňuje opatrenia prijaté NR SR po tomto dátume,“ priblížila rozpočtová rada. Avizovala, že limity zaktualizuje aj o tieto opatrenia. Tým sa zabezpečí ich najaktuálnejšia úroveň, vhodná na konečné vyhodnotenie súladu návrhu rozpočtu verejnej správy so schválenými limitmi.

Viac o téme: 2024 , 2027 , nové , Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ , výdavkové limity

Súvisiace články

Aktuálne správy