Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znížila odhad deficitu štátneho rozpočtu o 305 miliónov eur

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) znížila odhad deficitu verejnej správy na tento rok o 305 miliónov eur na 7,005 miliardy eur alebo na 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z decembrového rozpočtového semafora RRZ. K medzimesačnému zlepšeniu odhadu výsledku hospodárenia prispeli najmä vyššie očakávané daňové a nedaňové príjmy.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 kancelária RRZ prognózuje deficit formálne nižší o 0,7 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia celkového rozpočtu ostáva naďalej nízke. Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026 predpokladá tohtoročný deficit vo výške 7,949 miliardy eur (6,5 % HDP). 

V porovnaní s plánovaným deficitom mimo rezervy na energopomoc sa, naopak, odhaduje deficit vyšší až o 586 miliónov eur (0,5 % HDP). Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú úroveň 2,982 miliardy eur (2,4 % HDP), z čoho výdavky v objeme 1,033 miliardy eur (0,9 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. 

Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je podľa RRZ celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1,387 miliardy eur (1,2 % HDP).

Schválený štátny rozpočet na rok 2024 predpokladá deficit vo výške 5,97 % HDP. Mal by tak podľa MF klesnúť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu oproti očakávanej úrovni 6,52 % HDP v tomto roku. 

Viac o téme: financie , hrubý domáci produkt HDP , Ministerstvo financií SR MF , Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ , štátny rozpočet

Súvisiace články

Aktuálne správy