Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zlepšila odhad rastu ekonomiky na 2,1 percenta: Pomôže jej nižšia inflácia

Slovenská ekonomika by mala v budúcom roku vzrásť o 2,1 %. Vďaka nižšej inflácii tak zrýchli z tohtoročných 1,1 %. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktualizovanej makroekonomickej prognóze, ktorú zverejnila vo štvrtok. Oproti predchádzajúcej septembrovej prognóze zlepšila odhad hospodárskeho rastu o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.).

„Nižšie tempo inflácie podporí ekonomický rast pre rok 2024. Následne na horizonte prognózy očakávame rasty ekonomiky siahajúce takmer k 3 %, pričom toto tempo mierne zvoľní v roku 2027 skrz končiaci Plán obnovy a odolnosti, normalizáciu rastu exportných trhov a nášho exportu a odznievanie pozitívneho impulzu pre konečnú spotrebu domácností,“ predpokladá RRZ.

Inflácia sa podľa rozpočtovej rady po dvoch rokoch dvojciferných hodnôt viditeľne zníži, v budúcom roku na 2,8 %. To je o vyše 2 p. b. menej, ako očakávala ešte v septembri. Okrem prísnej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) a upokojenia komoditných trhov budú k spomaleniu inflácie prispievať zastropované ceny energií.

Predpokladaný postupný prechod na trhové ceny ju však od roku 2025 opäť mierne zvýši, upozornila RRZ. Proinflačne budú pôsobiť aj nové spotrebné dane z tabaku, liehu a sladených nápojov, ako aj ďalšie nové dane a odvody. „Výraznejší obrat očakávame aj pri reálnych mzdách, ktoré by mali vďaka nižšej inflácii a stále pomerne dynamickým vyjednaným nárastom miezd v nasledujúcich rokoch solídne rásť. Rastu miezd dopomôže aj napätý trh práce, ktorý pri miernom znižovaní ponuky domácej pracovnej sily bude prehlbovať tlak na mzdy,“ priblížila RRZ. Budúci rok očakáva reálny nárast platov o 3,8 %.

Spotreba domácností

Ruka v ruke s rastom miezd sa bude podľa rady pozitívnejšie vyvíjať aj spotreba domácností, ktorá ešte v roku 2023 zaznamenáva medziročný prepad. Následne by mala v horizonte prognózy každoročne rásť, pričom najväčší rast o 3,1 % by mal byť práve v budúcom roku, a to vďaka dynamickému rastu miezd a výdavkovým opatreniam vlády podporujúcim príjmy domácností. 

„Tieto opatrenia vedú k rastu zadlženia, ktoré vytvára riziká v dlhodobejšom horizonte a malo by byť dôsledne redukované každoročným konsolidačným úsilím. V prognóze predpokladáme, že vláda pristúpi k postupnej konsolidácii verejných financií v súlade s výdavkovými limitmi, čo bude krátkodobo mierne tlmiacim, ale nevyhnutným prvkom z hľadiska zachovania ekonomického rastu,“ doplnila RRZ.

V budúcom roku očakáva aj výrazný nárast investícií o 6,7 %. Ťahané budú prevažne vojenskými investíciami a Plánom obnovy a odolnosti, ktorý však v roku 2026 skončí. Mierne oživenie, po poklese v roku 2023, predpokladá rozpočtová rada aj v súkromných investíciách.

Viac o téme: domáca spotreba , ekonomika , inflácia , Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ , rast

Súvisiace články

Aktuálne správy