Pri projekte na podporu znevýhodnených ľudí je spustená druhá akcia

V rámci projektu na podporu znevýhodnených ľudí s názvom Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu je spustená druhá akcia. Je zameraná na vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov. V piatok na to upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

„V prvej časti tohto poradenského projektu sme sa zamerali na podporu mladých ľudí, v druhej časti rozširujeme podporu aj na ľudí s rôznymi znevýhodneniami. Je to ďalší krok k systematickému a komplexnému boju s nezamestnanosťou,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Druhá akcia je určená aj pre občanov nad 50 rokov. Zároveň pre ľudí, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, pre občanov s nižším ako stredným odborným vzdelaním či pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. Je určená napríklad aj pre občanov žijúcich ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť či pre ľudí so zdravotným postihnutím.

V rámci projektu bude poradenstvo poskytované bezplatne. Možné je ako účastník získať finančný príspevok na cestovné a stravu v maximálnej výške 93,8 eura. Výška príspevku závisí od počtu poradenských stretnutí, na ktorých sa uchádzač osobne zúčastní.

Z oznámenia ÚPSVR SR o možnosti zaraďovania uchádzačov o zamestnanie do poradenského procesu individuálneho poradenstva vyplýva, že rozpočet projektu je vo výške viac ako 1,4 milióna eur. Projekt má trvať do druhej polovice roka 2028. Realizuje sa z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.

Viac o téme: druhá akcia , poradenstvo , sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR , Ústredie práce , znevýhodnení ľudia

Súvisiace články

Aktuálne správy