Prekvapujúce dôsledky vojny: Rusko sa dostalo medzi najvyspelejšie štáty, polepšila si aj Ukrajina!

, Redakcia

Hospodárstva Ruska aj Ukrajiny v minulom roku solídne rástli. Ťahané predovšetkým vojenskou produkciou a v prípade Ukrajiny aj snahou o obnovu sa tak obe posunuli o stupienok vyššie aj v hodnotení príjmových skupín Svetovej banky. Rusko sa dokonca dostalo medzi najvyspelejšie krajiny podľa úrovne hrubého národného dôchodku na obyvateľa.

Rusko po novom patrí do skupiny najvyspelejších krajín sveta. Aspoň podľa hodnotenia Svetovej banky a úrovne hrubého národného dôchodku na obyvateľa. Podľa metodiky Svetovej banky totiž tento ukazovateľ v Rusku vlani stúpol a krajina sa tak dostala do skupiny štátov s najvyšším príjmom na hlavu. Polepšila si však aj Ukrajina, ktorá sa posunula z krajín s nižším stredným príjmom medzi krajiny s vyšším stredným príjmom.

„Ekonomická aktivita v Rusku bola ovplyvnená veľkým nárastom vojenských aktivít v roku 2023, pričom rast podporilo aj oživenie obchodu (+6,8 %), finančného sektora (+8,7 %) a stavebníctva (+6,6 %),“ uvádza vo svojom hodnotení Svetová banka. Tieto faktory pritom podľa nej viedli k zvýšeniu reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) Ruska o 3,6 percenta a nominálneho HDP dokonca o 10,9 percenta.

Bude ruská ekonomika aj v nasledujúcich rokoch rásť?

Ruský hrubý národný dôchodok podľa metodiky Svetovej banky tak v konečnom dôsledku v roku 2023 stúpol až o 11,2 percenta. To postačovalo na to, aby sa krajina posunula zo skupiny krajín s vyššími strednými príjmami medzi krajiny s vysokými príjmami.

Ukrajinu ťahá snaha o obnovu

Podobne si však v minulom roku polepšila aj Ukrajina. Po extrémnom prepade hospodárstva v roku 2022 o takmer 29 percent sa totiž našim východným susedom podarilo obnoviť hospodársky rast. Ten vlani reálne dosiahol 5,3 percenta. Spolu s pokračujúcim poklesom populácie o viac ako 15 percent to výrazne ovplyvnilo aktuálne hodnotenie krajiny z pohľadu príjmov na obyvateľa.

„Tieto faktory boli ďalej zosilnené zvýšením cien tovarov a služieb vyrábaných na domácom trhu, čo viedlo k veľkému zvýšeniu nominálneho hrubého národného dôchodku na obyvateľa o 18,5 percenta,“ uvádza Svetová banka. Ukrajina sa tak posunula zo skupiny krajín s nižšími strednými príjmami medzi krajiny s vyššími strednými príjmami.

Veľký podiel na opätovnom raste ukrajinskej ekonomiky má aj snaha o obnovu vojnou zdevastovaných budov. Foto: SITA/AP

Ruská invázia ukrajinskú ekonomiku pochopiteľne výrazne oslabila. Jej reálny rast bol podľa Svetovej banky minulý rok poháňaný predovšetkým stavebnou činnosťou, ktorá stúpla o takmer štvrtinu. To odrážalo aj výrazné zvýšenie investičných výdavkov o takmer 53 percent, ktoré podporilo úsilie Ukrajiny o obnovu v dôsledku pokračujúceho ničenia.

Skupina Svetovej banky pritom zaraďuje svetové ekonomiky do štyroch príjmových skupín: nízke príjmy, nižšie stredné príjmy, vyššie stredné príjmy a vysoké príjmy. Pre zaujímavosť, Slovensko sa nachádza medzi krajinami s vysokými príjmami od roku 2007. Predtým bolo celú dekádu zaradené medzi krajinami s vyššími strednými príjmami, kam sa dostalo v roku 1996 po preradení z bloku štátov s nižšími strednými príjmami.

Hodnotenie vydáva Svetová banka každý rok 1. júla na základe hrubého národného dôchodku na obyvateľa za predchádzajúci kalendárny rok. Miery hrubého národného dôchodku pritom porovnáva v amerických dolároch pomocou konverzných faktorov odvodených podľa metódy Atlas. Tá bola v súčasnej podobe zavedená ešte v roku 1989.

Aktuálne hodnotenie Svetovej banky považuje krajiny za vysokopríjmové, ak ich hrubý národný dôchodok na obyvateľa prevyšuje sumu 14 005 amerických dolárov. Krajiny s vyššími strednými príjmami dosahujú hrubý národný dôchodok na hlavu od 4516 do 14 005 dolárov a s nižšími strednými príjmami od 1146 do 4515 dolárov. Nízkopríjmové krajiny sú definované hrubým národným dôchodkom na obyvateľa nižším ako 1145 dolárov.

Viac o téme: hrubý národný dôchodok , Rusko , Svetová banka SB , Ukrajina , vojna na Ukrajine , vojnová ekonomika

Súvisiace články

Aktuálne správy