Poslanci Národnej rady ukončili utorkové rokovanie novelou Občianskeho zákonníka

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň 15. schôdze diskusiou o návrhu novely Občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Upraviť má možnosť veriteľa požadovať úhradu celej dlžnej sumy pri nesplácaní úveru.

Cieľom je zosúladiť slovenskú legislatívu so závermi Súdneho dvora Európskej únie (EÚ), ktorý v prípade, týkajúcom sa Slovenska, poukázal na nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy s normami EÚ. Rezort spravodlivosti preto navrhuje nové pravidlá pre uplatnenie práva na predčasné splatenie úveru.

Poslanci budú pokračovať v rokovaní v stredu (12. 6.) ráno. Začať by mali diskusiou o návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ z dielne Ministertva obrany (MO) SR.

Viac o téme: Národná rada SR NR , novela , NRSR , Občiansky zákonník , rokovanie

Súvisiace články

Aktuálne správy