Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci sa zmiernia

Investorom sa opäť zmiernia podmienky na poskytovanie investičnej pomoci. Ide napríklad o predĺženie lehôt na dokončenie investície, obstaranie majetku či zníženie minimálnej hodnoty pri rozšírení investície. Vyplýva to z novely zákona o regionálnej investičnej pomoci skupiny poslancov z hnutia OĽANO, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

„Návrh zákona reaguje na pretrvávajúcu energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré zasiahli okrem iného aj podnikateľský sektor,“ uviedli navrhovatelia v dôvodovej správe.

Energetická kríza podľa poslancov priamo ovplyvnila schopnosť niektorých firiem plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci. Porušenie podmienok a súvisiacich povinností by podľa nich mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí alebo schválení investičnej pomoci. Navrhovaná úprava nie je podľa predkladateľov novým riešením krízovej situácie, ale ide o riešenie zväčša prevzaté z predchádzajúcich úprav na zmiernenie týchto podmienok.

Za splnené sa v rokoch 2023 a 2024 bude považovať napríklad vyplácanie minimálneho násobku priemernej mzdy zamestnancom v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zverejnenou štatistickým úradom v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru. Tým sa ale nemení povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.

O dva roky sa predĺži lehota na začatie obstarávania dlhodobého majetku. Tá bola pôvodne 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. O dva roky novela predlžuje aj povinnosť dokončiť investíciu do troch rokov v prípade malých a stredných podnikov a do piatich rokov v prípade veľkých podnikov. Minimálna hodnota na poskytnutie investičnej pomoci pri rozširovaní výroby by sa mala znížiť z 15 % na 5 %.

Novelou sa mení aj zákon o dani z príjmov. Predĺži sa tak obdobie, počas ktorého si prijímateľ regionálnej investičnej pomoci bude môcť uplatňovať úľavu na dani z príjmov.

Predmetná novela bude účinná od 1. mája tohto roka.

Viac o téme: daň z príjmu , energetická kríza , investičná pomoc , Národná rada SR NR , novela zákona , regióny , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy