Pasívne saldo agroobchodu Slovenska ku koncu februára 2023 dosiahlo 305,7 milióna eur

Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári a februári 2023 pasívne, a to v hodnote -305,7 milióna eur. Medziročne sa zvýšilo o 1,7 %. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 8 % a u tukov a olejov o 100,9 %. Medziročne sa zníženie záporného salda zaznamenalo u potravín, nápojov a tabaku o 6,4 % a u rastlinných výrobkoch o 53,5 %.  

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári a februári 2023 bol v hodnote 1,136 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 20,3 % vyšší. V roku 2023 sa nezaznamenalo zníženie dovozu ani v jednom sledovanom odvetví. Medziročne bol dovoz vyšší pri živočíšnych výrobkoch o 17,9 %, pri rastlinných výrobkoch o 17,4 %, v odvetví tukov a olejov o 31,5 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz oproti roku 2022 vyšší o 21,8 %. 

V januári a februári 2023 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 830,7 milióna eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 29 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 29,4 %, rastlinných výrobkov o 28,4 %, potravín, nápojov a tabaku o 34,2 %. Medziročne sa znížil len vývoz tukov a olejov o 20,0 %.  

Viac o téme: agro, dovoz, poľnohospodárske výrobky, poľnohospodárstvo, saldo, vývoz

Súvisiace články

Aktuálne správy