Nové pravidlá v sledovaní prevodov kryptoaktív: Koho sa bude zákon týkať?

Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil prvé pravidlá na úrovni EÚ na sledovanie prevodov kryptoaktív, predchádzanie praniu špinavých peňazí, ako aj spoločné pravidlá dohľadu a ochrany zákazníkov.

Za prvý právny predpis EÚ na sledovanie prevodov kryptoaktív, ako sú bitcoiny a tokeny elektronických peňazí, zahlasovalo 529 poslancov, 29 bolo proti a 14 sa zdržalo hlasovania. 

Cieľom legislatívy je zabezpečiť, aby sa kryptomenové prevody, ako je to v prípade akejkoľvek inej finančnej operácie, mohli vždy vysledovať a podozrivé transakcie blokovať. Takzvané „cestovné pravidlo“, ktoré sa už používa v tradičných financiách, bude v budúcnosti zahŕňať aj prevody kryptoaktív. Informácie o zdroji aktíva a jeho príjemcovi budú musieť „cestovať“ s transakciou a byť uložené na oboch stranách prevodu.

Zákon sa bude vzťahovať na transakcie nad 1000 eur

Zákon sa bude vzťahovať na transakcie nad 1000 eur z tzv. nehostených peňaženiek (adresa peňaženky kryptoaktív súkromného používateľa), keď interagujú s hostiteľskými peňaženkami spravovanými poskytovateľmi služieb kryptoaktív. Pravidlá sa nevzťahujú na prevody medzi osobami, vykonávané bez poskytovateľa alebo medzi poskytovateľmi konajúcimi vo vlastnom mene.

Poslanci odobrili aj nové spoločné pravidlá dohľadu nad kryptoaktívami, ochrany spotrebiteľa a environmentálne záruky kryptoaktív vrátane kryptomien (MiCA). Návrh tohto zákona  obsahuje záruky proti manipulácii s trhom a finančnej trestnej činnosti.

MiCA sa bude vzťahovať na kryptoaktíva, ktoré nie sú regulované existujúcimi právnymi predpismi o finančných službách. Kľúčové ustanovenia týkajúce sa vydávania a obchodovania s kryptoaktívami (vrátane tokenov krytých aktívami a tokenov elektronických peňazí) zahŕňajú transparentnosť, zverejňovanie, povoľovanie transakcií a dohľad nad nimi. Spotrebitelia budú lepšie informovaní o rizikách, nákladoch a poplatkoch spojených s ich prevádzkou. 

Opatrenia proti praniu špinavých peňazí

EP schválil aj opatrenia proti manipulácii na trhu a na predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a inej trestnej činnosti. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) by mal zriadiť verejný register poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí nedodržiavajú predpisy a ktorí pôsobia v EÚ bez povolenia.

Na zníženie vysokej uhlíkovej stopy kryptomien budú musieť významní poskytovatelia služieb zverejniť svoju spotrebu energie. Znenie nového nariadenia musia ešte schváliť ministri členských krajín (Rada EÚ) pred jeho zverejnením v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne o 20 dní po publikácii.

Viac o téme: bitcoin, Európska únia EÚ, kryptomeny, poslanci, zákon

Súvisiace články

Aktuálne správy