Možná zmena výšky sumy pri platbách v hotovosti: Mohla by sa zjednotiť na 15 000 eur. Pre koho bude platiť?

Výšky súm, do ktorých sú umožnené platby v hotovosti, by sa mohli zjednotiť na 15 000 eur. Nerozlišovalo by sa pritom, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Marián Viskupič a Ján Oravec (obaja SaS). 

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti nadobudol účinnosť 1. januára 2013. „Od tohto dňa až dodnes nebol ani raz novelizovaný. Uplynulé desaťročie umožňuje tento zákon spätne hodnotiť, pričom možno konštatovať, že jeho deklarovaný cieľ, ktorým bola eliminácia daňových podvodov, sa nenaplnil,“ uvádza sa v dôvodovej správe

Účinnosť navrhujú poslanci od 1. júla 2023

V súčasnosti neumožňuje právna úprava platby v hotovosti nad sumu 5000 eur pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov a nad 15.000 eur pre nepodnikateľov. Na platby v hotovosti sa podľa platnej legislatívy nevzťahuje zákaz v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie. V praxi to znamená, že už vyhlásenie mimoriadnej situácie v krajine vylúči uplatňovanie tohto zákona.

Viac o téme: hotovosť, Marián Viskupič, novela zákona, NR SR

Súvisiace články

Aktuálne správy