Milióny Ukrajincov zaplavili Európu: Ako to ovplyvňuje pracovný trh a hospodárstvo v únii?

Situácia, ktorá sa vyvinula v dôsledku vojny na Ukrajine a jej sprievodných udalostí, je pre súčasnú Európu bezprecedentná. Nevídaná je aj utečenecká vlna, v ktorej sa ocitlo množstvo Ukrajincov na území Európskej únie. Ako však vplýva príliv pracovnej sily z Ukrajiny na európsky pracovný trh? Sú ukrajinskí pracovníci schopní a ochotní adaptácie na trhu práce mimo svojej vlasti?

Od začiatku vojny na Ukrajine, prišlo na územie členských štátov Európskej únie až 8 miliónov Ukrajincov. Podľa úradu komisára OSN pre utečencov až 4,2 milióna je v produktívnom veku 18 až 59 rokov. Dopad na európsky pracovný trh je preto značný. Ktoré krajiny zažili príchodom ukrajinských pracovníkov ponukový šok? Majú ukrajinskí zamestnanci vplyv na rast reálneho HDP?

Podľa analýzy profesora ekonómie na univerzite Yale Lorenza Calienda a jeho spolupracovníkov uverejnenej na webe VoxEU, väčšina ukrajinských utečencov v produktívnom veku sú kvalifikovaní pracovníci, schopní presadiť sa na európskom pracovnom trhu. Niektoré krajiny však zažívajú prílivom migrantov z Ukrajiny ponukový šok na pracovnom trhu. Analýza rozdeľuje pracovný trh na skupiny vysoko kvalifikovaných a nízko kvalifikovaných pracovníkov.

Ukrajinci prispievajú k rastu reálneho HDP

Ponukový šok, čo sa týka vysokokvalifikovaných pracovníkov, zažívajú najmä pobaltské krajiny ako Estónsko, Litva, ale aj Poľsko, Česko. V nižšom merítku aj Slovensko či Lotyšsko. Prebytok nízkokvalifikovaných pracovníkov najviac pocítila Česká republika, Estónsko a o čosi menej Litva a Poľsko.

Podľa zozbieraných údajov pritom na Slovensku podiel vysokokvalifikovaných pracovníkov z Ukrajiny na vysokokvalifikovanej domácej populácii predstavuje od 7 do 15 percent. V prípade susedného Česka či Poľska je to však až od 15 do 21,5 percenta.

Počet utečencov z Ukrajiny ako podiel obyvateľstva hostiteľskej krajiny v produktívnom veku s vyšším vzdelaním v percentách
Zdroj: cepr.org

Naopak, podiel nízkokvalifikovaných Ukrajincov, ktorí prišli na Slovensko, na domácej nízkokvalifikovanej populácii dosahuje len 0,25 až 1 percento. V susednom Česku je to do troch percent. Tieto čísla jednoznačne ukazujú, že tak ako v okolitých krajinách, tak aj na Slovensku, ukrajinskí utečenci zvyšujú konkurenciu na pracovnom trhu najmä pri vysokokvalifikovaných pozíciách.

Počet utečencov z Ukrajiny ako podiel obyvateľstva hostiteľskej krajiny v produktívnom veku s nízkym vzdelaním v percentách
Zdroj: cepr.org

Z analýzy taktiež vyplýva, že čo sa týka rastu reálneho HDP sú ukrajinskí pracovníci prínosom pre celú Európu. Z dlhodobého hľadiska sa vďaka prílivu pracovnej sily odhaduje nárast reálneho HDP Európskej únie o 3,6 percenta. Z pohľadu rastu hospodárstva sú na tom lepšie najmä západné krajiny, ktoré sú schopné vyčleniť kapitál na začlenenie Ukrajincov nie len do pracovného prostredia, ale aj do ďalších životných aspektov.

Vysokokvalifikovaným domácim pracovníkom sa konkurencia zvýšila

Trpia ale domáci pracovníci nedostatkom práce kvôli prílivu pracujúcich Ukrajincov? Podľa analýzy treba opäť rozlišovať nízko kvalifikovaných pracovníkov a zamestnancov s vyššou úrovňou vzdelania.

Pokiaľ ide o málo kvalifikovanú pracovnú silu, väčšina európskych krajín si príchodom ukrajinských pracovníkov polepšila. Je to práve preto, že väčšina ukrajinských migrantov má vyššiu úroveň vzdelania a tým pádom nie sú pre nízko kvalifikovaných európskych pracovníkov konkurencia. Z dlhodobého hľadiska však môže byť práve pre túto skupinu zamestnancov príliv Ukrajincov prínosom pre ich vedomosti, vďaka ktorým môžu zefektívniť pracovné procesy a tak sa domáci zamestnanci stanú produktívnejšími.

Naopak utrpieť môžu domáci zamestnanci s vyššou úrovňou vzdelania. Práve im príliv ukrajinských pracovníkov zvýšil konkurenciu na pracovnom trhu. V problémoch môžu byť najmä krajiny, ktoré sa musia popasovať s vyššou ponukou pracovníkov na trhu následkom prílivu ukrajinských utečencov.

Viac o téme: Európska únia EÚ, hrubý domáci produkt HDP, kvalifikácia, pracovný trh, Ukrajina, utečenci, vojna na Ukrajine, zamestnanosť

Súvisiace články

Aktuálne správy