Medziročná harmonizovaná inflácia vo februári vzrástla, dosiahla 15,4 percenta

Spotrebiteľské ceny vo februári 2023 podľa európskej harmonizovanej metodiky (HICP) medziročne vzrástli o 15,4 %, v januári 2023 bola táto hodnota 15,1 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla vo februári 1,1 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná ročná miera HICP inflácie vo februári (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu 13,3 %. „Je to o 9,3 percentuálneho bodu viac, ako bola jej hodnota vo februári minulého roka,“ pripomenuli štatistici. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.   

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári medzimesačne v úhrne vrástli o 1,1 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Kladný príspevok celého odboru predstavoval viac ako tretinu z celkovej medzimesačnej inflácie, keď dosiahol 0,48 percentuálneho bodu (p.b.). Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien vo februári v porovnaní s cenovou úrovňou v januári mal odbor doprava (+0,14 p. b.). Tretí najvyšší príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (+0,13 p. b.). Jediný odbor, v ktorom sa znížili ceny vo februári oproti januáru, bol odbor odevy a obuv (-0,03 p. b.).

Viac o téme: február, harmobizovaná inflácia, Štatistický úrad SR ŠÚ

Súvisiace články

Aktuálne správy