Majetok Slovákov vzrástol za 22 rokov trojnásobne: Analytici ukázali, kde leží jeho väčšina!

, Redakcia

Slováci väčšinu finančného majetku držia v hotovosti a na bezpečných vkladoch v bankách. Dá sa teda povedať, že patria medzi investične konzervatívne národy. Za dvadsaťdva rokov pritom narástol ich celkový finančný majetok po zohľadnení inflácie zhruba trojnásobne, naše skutočné bohatstvo leží v nehnuteľnostiach. Zväčša však v tých istých, v ktorých aj bývame.

Ukladanie bohatstva do nehnuteľností predstavuje podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša akúsi našu národnú tradíciu a symbol úspechu. Aj pre túto črtu v kombinácií s lacným úvermi na bývanie sme ako jediná krajina z EÚ-27 v pomere zadlženia obyvateľov voči vkladom v ostatných piatich rokoch rástli.

„Slováci tak dnes majú viac dlhov ako vkladov v bankách. Aj preto Slovensko v našom Indexe finančného zdravia obsadilo v rámci štátov EÚ-27 nelichotivé 23. miesto,“ dodáva Kočiš.

Slováci majú v hotovosti a na bankových vkladoch tretí najvyšší pomer celkového finančného majetku, pričom takáto forma finančných aktív tvorí u nás až 52 percent. Zvyšok prostriedkov máme takmer zhodne rozložený medzi investičné produkty (22 percent) a poistné, resp. penzijné riešenia (20 percent).

Z pomedzi našich susedov je k nám najbližšie Poľsko, kde držia v hotovosti a na vkladoch iba o jedno percento menej. V Česku je to 46 percent, pričom v investíciách (akcie, podielové fondy, dlhopisy a podobne) naši najbližší susedia držia až 42 percent. Rakúšania v likvidných peniazoch držia 40 percent.

Medzi krajinami sú rozdiely

Najmenej spomedzi našich susedov držia v hotovosti a na bankových účtoch Maďari, ktorí majú takto umiestnenú iba štvrtinu svojho finančného majetku. Naopak, v investíciách držia viac ako polovicu (56 percent) svojho finančného majetku. Ide aj o dôsledok vládnej podpory štátnych dlhopisov a dlhodobo zvýšenej úrovne inflácie, pred ktorou sa chcú obyvatelia chrániť investíciami.

Najmenej peňazí v hotovosti a na vkladoch v bankách držia vo Švédsku a Dánsku, pričom takáto štruktúra finančného majetku má vplyv aj na pomer medzi vkladmi a úvermi obyvateľstva. Na prvý pohľad tak severské domácnosti vyzerajú najzadlženejšie v EÚ, išlo by však o nesprávnu interpretáciu.

Polovicu finančného majetku držíme v hotovosti

Podľa údajov Eurostatu mali Slováci v roku 2022 celkový finančný majetok v objeme 102 miliárd eur, pričom v roku 2000 bol finančný majetok Slovákov iba necelých 18 miliárd eur. Po zohľadnení inflácie môžeme povedať, že za dvadsaťdva rokov narástol náš celkový finančný majetok zhruba 3-násobne.

V hotovosti a na účtoch sme v minulom roku držali skoro 51 miliárd eur, pričom pokles o 3,3 miliardy eur v porovnaní s rokom 2021 súvisí s dobiehaním zameškanej pandemickej spotreby a tiež so zvýšenými nákladmi, ktoré so sebou priniesla zvýšená úroveň inflácie v ostatných mesiacoch.

„Z pohľadu pomeru medzi likvidnými peniazmi a investičnými produktmi možno u nás dlhodobo pozorovať, že je táto miera konštantná, pričom sa pohybuje v intervale od 30 do 35 percent. Od roku 2016 pomer investícií voči úsporám stagnuje. Hoci sa finančným trhom v rokoch 2016 – 2021 darilo, vklady kumulovali domácnosti rýchlejšie ako investície,“ upozorňuje Kočiš.

Chceme bývať vo vlastnom

Podstatná väčšina celkového bohatstva slovenských domácností je uložená v domoch a v bytoch. Podľa dát Eurostatu vlastníme 93 % nehnuteľností, v ktorých bývame, čo je po Rumunsku najvyššia hodnota v EÚ. Dopyt po vlastnom bývaní v ostatných rokoch výrazne prevyšoval ponuku, čo tlačilo na ceny a bývanie sa tak stalo menej dostupné.

Dopyt po vlastnom bývaní a rekordne nízke úrokové sadzby v posledných rokoch pritom prispeli k tomu, že celkový objem dlhu slovenských domácností dnes prevyšuje celkový objem ich vkladov/úspor v bankách.

„V časovom hodnotení sa Slovensko ako jediná krajina EÚ nachádza v pozícií, že za ostatných päť rokov úroveň zadlženia domácností rástla (+16 percent) a zároveň k polroku 2023 úvery domácnosti prevyšovali vklady v pomere 112 percent,“ dodáva analytik Slovenskej sporiteľne.

Viac o téme: bývanie , finančný majetok , nehnuteľnosti , Slovenská sporiteľňa

Súvisiace články

Aktuálne správy