Fed tento týždeň zvyšoval sadzby na 5 %. Bolo to posledné zvýšenie? (komentár)

, analytik Across Private Investments

Základná úroková sadzba centrálnej banky je úroková sadzba, ktorú si banky navzájom účtujú a premieta sa ďalej naprieč celou ekonomikou. Táto sadzba má priamy vplyv na úrokové sadzby pre pôžičky a hypotéky pre spotrebiteľov a podniky. Základná úroková sadzba Fedu je dôležitá, pretože ovplyvňuje úroveň hospodárskej aktivity, infláciu a zamestnanosť v krajine. Ekonomická aktivita Spojených štátov nemalou mierou ovplyvňuje aj zvyšok sveta a má teda sekundárny dopad aj na nás.

Výbor Fedu sa snaží dosiahnuť maximálnu zamestnanosť a infláciu držať na úrovni blízkej dvom percentám v dlhodobom horizonte. Na podporu týchto cieľov v stredu zvýšil sadzby na úroveň 5 %  a očakáva, že niektoré ďalšie úpravy menovej politiky môžu byť vhodné. Výbor bude naďalej sledovať prichádzajúce informácie z ekonomiky a posúdi ich dôsledky pre menovú politiku. Je silne odhodlaný vrátiť infláciu na svoj cieľ 2 %.

Podľa nižšie uvedeného grafu sa zdá, že sme dosiahli vrchol rastového cyklu a v ďalších rokoch by sme mali vidieť postupný pokles úrokových sadzieb. Na ekonomiku však ešte budú dopadať negatíva zo zvyšovania sadzieb v poslednom roku.

„Bankový systém v Spojených štátoch je zdravý a odolný. Nedávne udalosti v bankovom sektore pravdepodobne povedú k prísnejším podmienkam úverov pre domácnosti a podniky a k spomaleniu hospodárskej aktivity. Rozsah týchto účinkov je nateraz neistý. Výbor zostáva veľmi pozorný k rizikám inflácie a v prípad potreby je pripravený konať,“ vyhlásil Jerome Powell, guvernér Fedu.

Graf 1: Každá bodka je názor jedného člena Fedu, kde sa vyjadril, aké bude vhodné mať sadzby pre daný rok, aby bol dosahovaný cieľ maximálnej zamestnanosti a 2 %-nej inflácie. Vidíme, že v ďalších rokoch majú sadzby klesať a sme na vrchole cyklu zvyšovania sadzieb

Zdroj: FOMC

Trh aktuálne testuje slabé miesta

Po záchranných operáciách v posledných dvoch týždňoch – akvizícii Credit Suisse, bankrote SVB, otvorení úverových liniek pre dodanie likvidity a zárukách zo strany centrálnych bankárov sa trh snaží otestovať odolnosť a pripravenosť týchto sľubov a efektívnosť opatrení.

Vybral si na to banky ako UBS, Deutche Bank a UniCredit, kde vidíme nárast ceny derivátov (CDS),  ktorými sa inštitúcie poisťujú voči zlyhaniu spomenutých bánk. Ceny akcií Deutsche Bank klesli, kým náklady na poisťovanie jej dlhu proti riziku nesplatenia (ceny CDS) sa dostali na najvyššiu úroveň od roku 2018. Deutsche Bank zaznamenala stratu trhovej hodnoty 3 miliardy dolárov v priebehu jedného týždňa.

Analytici však zdôrazňujú, že európski regulátori a centrálne banky opakovane prehlásili, že chcú udržať trhy stabilné a že samotné banky sú v súčasnosti lepšie kapitalizované a regulované ako pred krízou v roku 2008.

Graf 2: Päťročné CDS – swapy úverového zlyhania Deutsche Bank. Dá sa z nich vyčítať, či rastie alebo klesá pravdepodobnosť bankrotu DB.

Čo prinesie nový týždeň?

V novom týždni sa očakávajú dáta európskej inflácie, ktoré by mali klesať na 7,2 % z 8,5 %. Práve mesiace marec, apríl, máj a jún by mohli byť pre infláciu a jej zníženie zásadné. Práve v týchto mesiacoch minulého roka boli ceny energií najvyššie od vpádu Ruska na Ukrajinu. Medziročne ceny ropy klesli o 15 – 20 %, čo by malo mať priaznivý efekt na finálne číslo inflácie. Pomôže jej tak bázický efekt. Z USA uvidíme dáta HDP za 4Q/2022 a výsledky jadrovej inflácie, ktorá je očistená o kolísavé ceny potravín a energií a lepšie odzrkadľuje vnútornú infláciu v krajine.   

Viac o téme: Across Private Investments, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dominik Hapl, Fed, komentár, Silicon Valley Bank SVB, UniCredit Bank, úrokové sadzby, úroky

Súvisiace články

Aktuálne správy