Európska mládež rozvíja komunity vďaka podnikaniu

Tím Devecol zo Slovenska získal ocenenie Re-Power Your Future od nadácie UniCredit Foundation na podujatí Gen-E 2024 v Katánii na Sicílii.

Dvanásť študentov zo strednej priemyselnej školy v Bratislave na Slovensku získalo ocenenie UniCredit Foundation Re-Power Your Future Award za svoj nápaditý podnikateľský projekt. Ich študentská spoločnosť Devecol úspešne vyvinula inteligentnú a interaktívnu aplikáciu, ktorá mobilizuje komunity na zber odpadu z prírody. Toto inovatívne riešenie podporuje spoluprácu medzi mladými ľuďmi, občianskou spoločnosťou a inštitúciami, pričom ukazuje výnimočnú schopnosť študentov zapojiť viacero zainteresovaných strán do spoločného poslania.

Ocenenie Re-Power Your Future nadácie UniCredit Foundation sa udeľuje najlepším spoločnostiam Junior Achievement (JA), ktoré buď vyvinuli riešenia zamerané na podporu sociálnej mobility ďalšej generácie mladých ľudí, alebo na zveľadenie komunity, na ktorú sa zameriavajú, prostredníctvom sociálnej angažovanosti.

„Boli sme pri tom, keď sme ako partner podujatia odovzdali Devecolu, víťaznému tímu Veľtrhu študentských podnikateľských talentov, prvé miesto na Slovensku. A som nesmierne hrdý, že študentská spoločnosť Devecol uspela aj v medzinárodnej súťaži GEN-E v Catanii, kde získala celkové víťazstvo so svojím produktom – mobilnou aplikáciou Ecolect, ktorá mobilizuje komunity na čistenie a zber odpadu v ich okolí. Porotu presvedčila nielen kvalita tohto projektu, ale aj jeho udržateľnosť a potenciál ďalšieho rozvoja na medzinárodnej úrovni. Cieľom našej iniciatívy s Junior Achievement je motivovať a pripraviť mladých ľudí na vstup do zamestnania a tiež na to, ako uspieť. Dnes vidíme, že investícia do mladých ľudí je to najcennejšie a prináša konkrétne výsledky nielen pre ich rozvoj, ale aj pre celú spoločnosť,“ povedal Jakub Dusílek, generálny riaditeľ UniCredit Bank.

Ocenenie je súčasťou trojročnej iniciatívy „Re-power your future“ organizácie JA Europe a nadácie UniCredit Foundation, v rámci ktorej zúčastnení mladí ľudia získavajú skutočné podnikateľské skúsenosti a potrebné zručnosti, kompetencie a vedomosti, aby sa v budúcnosti úspešne zamestnali a aby sa im otvorili ďalšie príležitosti. Iniciatíva zahŕňa silný záväzok voči komunite so zástupcami banky UniCredit: dobrovoľníctvo založené na zručnostiach, mentoring, modelovanie rolí, podporu pri organizovaní miestnych podujatí a prepojenie s inými podobnými iniciatívami.

Foto: UniCredit Bank

Silvia Cappelliniová, General Manager nadácie UniCredit Foundation, uviedla:„Sme radi a je to pre nás česť, že sa môžeme zúčastniť na festivale Gen-E ako európsky partner. V júli 2023 nadácia UniCredit Foundation začala spolupracovať s organizáciou Junior Achievement Europe na spustení konkrétnej iniciatívy „Re-power Your Future“, ktorej cieľom je predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. V rámci trojročného programu sa do danej iniciatívy zapojí 10 krajín, v ktorých UniCredit pôsobí. V týchto dňoch oslavujeme výsledky európskych študentov a ich inovatívne podnikateľské nápady. Nadácia UniCredit Foundation s hrdosťou oznamuje víťazov ocenenia Re-power Your Future za ich schopnosť zapojiť celú komunitu do spoločného úsilia. Vďaka realizácii týchto projektov veríme v lepšiu budúcnosť.“

Salvatore Nigro, CEO organizácie JA Europe, dodal: „Existuje jasné spojenie medzi poskytovaním väčšieho počtu podnikateľských vzdelávacích skúseností a bojom proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Programy JA dokážu zvýšiť sebavedomie mladých ľudí, vzbudiť v nich túžbu aktívne prevziať kontrolu nad svojím životom a naučiť sa rozvíjať zručnosti, ktoré im to umožnia v praxi. Ako? Tak, že inšpirujeme všetkých mladých ľudí príkladom podnikania iných a naučíme ich širokú škálu relevantných mäkkých a tvrdých zručností, ktoré im umožnia uspieť v globálnej ekonomike.“

V prvom roku iniciatívy Re-Power Your Future sa uskutočnilo niekoľko inšpiratívnych aktivít, ktoré pomohli znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky prostredníctvom merateľných výsledkov a zvýšiť motiváciu, angažovanosť a príležitosti na školách, kde je riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky najvyššie. Podľa našich skúseností je opätovné zapojenie študentov kľúčové a spolupráca medzi nadáciou UniCredit Foundation a organizáciou JA Europe pomohla zlepšiť výsledky, zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a inšpirovať mladých ľudí, aby sa venovali povolaniu, ktoré ich baví.

[reklamný článok]

Viac o téme: Jakub Dusílek , PR článok , Salvatore Nigro , UniCredit Bank , UniCredit Foundation

Súvisiace články

Aktuálne správy