Eurokomisia podporuje Slovensko pri lepšom využívaní kohéznych fondov

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. V rámci tohto projektu sa budú skúmať možnosti zníženia byrokracie, zvýšenia zodpovednosti, posilnenia administratívnych kapacít zainteresovaných strán a lepšieho uspokojovania potrieb príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

 Táto podpora nasleduje po žiadosti slovenskej vlády o využitie nástroja technickej podpory (TSI), ktorým disponuje eurokomisia. Slovensko chce preskúmať svoj existujúci právny rámec pre implementáciu fondov politiky súdržnosti, vrátane súčasných systémov riadenia a kontroly.Tieto fondy majú zásadný význam pre posilnenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zníženie regionálnych nerovnováh a prispievajú k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

Projekt osloví široké spektrum zainteresovaných strán

Komisia spresnila, že projekt pomôže slovenským orgánom vypracovať a implementovať akčný plán, ktorého cieľom je zvýšiť využívanie fondov EÚ poskytnutím konkrétnych odporúčaní na ich čo najefektívnejšie riadenie. Ide o projekt, ktorý osloví široké spektrum zainteresovaných strán zapojených do riadenia a implementácie fondov, ale aj kľúčových verejných prijímateľov kohéznych fondov.

Plán obnovy
Foto: unsplash.com/Guillaume Périgois

Projekt potrvá do marca 2025 a jeho výsledky sa budú zdieľať s ostatnými členskými štátmi eurobloku.TSI je hlavným nástrojom EK na poskytovanie technickej podpory reformám v EÚ na základe žiadostí vnútroštátnych orgánov. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a plánu obnovy Európy. Vychádza z úspechu svojho predchodcu, programu na podporu štrukturálnych reforiem, ktorý od roku 2017 spolu s TSI realizoval viac ako 1500 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch.

Viac o téme: Európska komisia, Európska komisia EK, fondy, podpora, projekt, Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy