Zákony zasahujúce do podnikania budú účinné iba k januáru alebo júlu 

Právne predpisy, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie, budú účinné len od 1. januára alebo 1. júla príslušného kalendárneho roka. Vyplýva to z novely zákona o tvorbe právnych predpisov skupiny poslancov za hnutie OĽANO, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila. Toto pravidlo bude mať aj niekoľko výnimiek.

Zámer zmeniť legislatívu tak, aby zákony s vplyvom na podnikanie boli prijímané v dostatočnom predstihu a aby boli účinné vždy k začiatku roka, mala vláda uvedený už v programovom vyhlásení. „Cieľom návrhu zákona je skvalitniť tvorbu práva a zapracovať túto požiadavku vyplývajúcu z programového vyhlásenia vlády,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Výnimky schválili poslanci v pozmeňujúcom návrhu Milana Vetráka (OĽANO). Pravidlo sa nebude vzťahovať na návrhy v skrátenom legislatívnom konaní. Takisto na požiadavky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv a práva Európskej únie alebo z povahy legislatívneho návrhu. Ide napríklad o návrh zmeny ústavy alebo ústavného zákona, ktorý je nutné napríklad počas pandémie schváliť k inému dátumu, alebo ak ide o návrh zákona vráteného prezidentom, ktorý bol predtým prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Ďalšou výnimkou sú zákony, pri ktorých sa na inom dni nadobudnutia účinnosti dohodne tripartita, pričom legislatívny návrh musí mať pozitívne sociálne vplyvy alebo pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Súčasťou návrhu zákona pred jeho predložením na rokovanie parlamentu musí byť po novom aj posúdenie doložky vplyvov a vyčíslenie dopadov Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, rovnako ako je už v súčasnosti stanovisko Ministerstva financií (MF) SR.

Novela bude účinná od 1. mája

Ak sa s prihliadnutím na stanovisko MH preukáže, že predložený návrh má dopad na podnikateľské prostredie, musí navrhovateľ v priebehu legislatívneho procesu upraviť účinnosť zákona na 1. január alebo 1. júl. Zároveň nebude stačiť pri vyčíslení vplyvov na podnikateľov len všeobecne uviesť, že má návrh dopad na podnikateľské prostredie.

Musia sa konkrétne vyčísliť, podobne ako už v súčasnosti dopady legislatívneho návrhu na rozpočet verejnej správy. Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh Márie Šofranko (OĽANO), podľa ktorého sa bude skúmať aj vplyv zákona na práva detí. Novela bude účinná od 1. mája tohto roka.

Viac o téme: Európska únia EÚ, Ministerstvo hospodárstva SR MH, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti OĽaNO, podnikanie, zákon

Súvisiace články

Aktuálne správy