Na slovenskom trhu práce pracovali viac ako dva milióny osôb: Najviac ich pribudlo v zdravotníctve

Na slovenskom trhu práce podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v druhom štvrťroku 2023 pracovalo takmer 2,609 milióna osôb. Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil o 5100 osôb, zamestnanosť tak vzrástla o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Celková zamestnanosť sa medzikvartálne po sezónnom očistení zvýšila o 0,4 % a prekročila úroveň 2,615 milióna pracujúcich. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na 77,5 %.

Služby pokračovali v zotavovaní a v 2. štvrťroku 2023 medziročným rastom zamestnanosti o 3 % nadviazali na stúpajúci počet pracujúcich v tomto odvetví. Aktuálne v nich pracovalo viac než 1,641 milióna osôb, čo bolo takmer 63 % všetkých pracujúcich.

Najlepšie je na tom Bratislavský kraj

Najvyššiu mieru zamestnanosti zaznamenal Bratislavský kraj, 86,2 %, ako jediný zo všetkých krajov SR si ju dlhodobo udržiava okolo úrovne 85 %. Miera zamestnanosti v ostatných krajoch bola pod hranicou 80 %, pričom najnižšiu zaznamenal Košický kraj, 71 %. Najviac sa zvýšila v Prešovskom kraji, o 2,7 p. b., pričom iba v troch krajoch miera zamestnanosti poklesla, a to od 0,1 po 1 p. b. – v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom.

Za prácou do zahraničia vycestovalo v 2. štvrťroku 2023 okolo 114.000 občanov Slovenska, čo bolo o 0,2 % menej než v rovnakom období pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

Najviac osôb pribudlo v zdravotníctve

V súhrne za prvé dva štvrťroky 2023 stúpol počet pracujúcich o 0,2 % na vyše 2,594 milióna osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka najviac pracujúcich pribudlo v zdravotníctve (20.000), nasledovali veľkoobchod a maloobchod (vyše 18.000), doprava a skladovanie (vyše 12.000), ako aj stavebníctvo (vyše 11.000).

Miera zamestnanosti za 1. polrok 2023 súhrnne za SR stúpla o 0,4 p. b. na aktuálnych 77,1 %. Najdynamickejšia zmena v miere zamestnanosti od začiatku roka nastala v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, kde bol totožný rast o 1,1 p. b. Počet osôb pracujúcich v zahraničí do jedného roka sa oproti 1. polroku 2022 zvýšil o 4 % na 116.000 osôb.

Viac o téme: trh práce , zamestnanosť , zdravotníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy