Investície do rodovej rovnosti môžu byť prínosom aj pre hospodársky rast

Investície do rodovej rovnosti môžu byť prínosom pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť. Ekonomika rodovej rovnosti v spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia bola hlavnou témou dvojdňového stretnutia zástupcov jednotlivých krajín Európskej únie (EÚ) v Štokholme. V utorok to uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Príkladom podľa slov štátnej tajomníčky MPSVR Sone Gaborčákovej je, že reforma systému dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zameriava na zlepšenie kvality, prístupnosti a dostupnosti služieb starostlivosti, zníži zaťaženie neformálnych opatrovateľov, ktorými sú najmä ženy, v dôsledku čoho sa zvýši miera účasti žien na trhu práce.

Zástupcovia EÚ na stretnutí diskutovali o dôležitosti zohľadňovania potrieb žien aj pri spôsobe prerozdeľovania verejných prostriedkov s cieľom dosiahnuť rodovo neutrálnejšie prostredie, uviedlo ministerstvo práce.

„Pri tvorbe rozpočtu je nevyhnutné prihliadať na rovnosť mužov a žien, aby sme zabezpečili udržateľný rast a oživili trh práce aj v prípade nepriaznivého demografického vývoja,“ uzavrela Gaborčáková. MPSVR dodalo, že európski zástupcovia sa v Štokholme venovali aj témam zlepšenia odhaľovania násilia, silnejšej ochrany a podpory žien a detí vystavených násiliu či zefektívneniu vymáhania práva.

Viac o téme: investície, ministerstvo práce, potreby žien, rodová rovnosť, spoločnosť

Súvisiace články

Aktuálne správy