Dva roky koridorov solidarity zblížili Úniu, Ukrajinu a Moldavsko

Európska komisia (EK) v stredu pripomenula, že pred dvoma rokmi spolu s Ukrajinou a Moldavskom vytvorila takzvané koridory solidarity na zlepšenie dopravných trás medzi Európskou úniou (EÚ), Ukrajinou a Moldavskom v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.

Komisia dodala, že koridory solidarity, pôvodne vytvorené s cieľom obísť ruskú čiernomorskú blokádu vývozu obilia z Ukrajiny, sa nakoniec vyvinuli tak, aby pokrývali obchod vo všetkých sektoroch. Umožňujú Ukrajine a Moldavsku vyvážať rôzny tovar na svetové trhy a zabezpečujú, aby sa na Ukrajinu dostal potrebný dovoz. Z dlhodobého hľadiska budú tieto koridory zohrávať zásadnú úlohu pri obnove Ukrajiny a jej plnej integrácii do jednotného trhu EÚ.

Koridory solidarity doteraz umožnili vývoz viac ako 136 miliónov ton ukrajinského tovaru vrátane obilia, nerastov a ocele. Umožnili dovoz viac ako 52 miliónov ton základného tovaru, ako sú pohonné hmoty, vozidlá, hnojivá a vojenská a humanitárna pomoc.

Koridory solidarity sa rozprestierajú naprieč dunajským regiónom, Poľskom, Pobaltím a jadranským regiónom, pričom využívajú železničné, cestné a vnútrozemské vodné cesty. Hoci ukrajinský čiernomorský koridor, zriadený na jeseň 2023, je nevyhnutný najmä z pohľadu vývozu obilnín, Dunaj a poľsko-baltský koridor zostávajú kľúčové pre dovoz, zatiaľ čo jadranské prístavy zohrávajú hlavnú úlohu vo vývoze nepoľnohospodárskych komodít Ukrajiny.

Viac ako dve miliardy eur

Eurokomisia a medzinárodné finančné inštitúcie zmobilizovali na prevádzku koridorov viac ako dve miliardy eur. Za posledné dva roky EK koordinovala dopravnú komunitu v EÚ, na Ukrajine a v Moldavsku s cieľom odstrániť administratívne a infraštruktúrne prekážky a zlepšiť efektívnosť obchodu.

Priority, týkajúce sa koridorov, zahŕňajú riadenie dopravy, hraničné postupy a investície do infraštruktúry a logistického vybavenia. K prechodu na interoperabilný európsky železničný systém prispeli veľké projekty, ako je zlepšenie plavby na Dunaji a kanáli Sulina smerom k Čiernemu moru.

Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v správe pre médiá uviedla, že pred dvoma rokmi koridory solidarity zreorganizovali logistické trasy naprieč východnou Európou, aby umožnili ekonomikám Ukrajiny a Moldavska fungovať a pomohli vyhnúť sa globálnej potravinovej kríze. Odkázala, že koridory solidarity sú a zostanú bezpečnou možnosťou pre obchod Ukrajiny a Moldavska so zvyškom sveta.

„Koridory k dnešnému dňu vytvorili ukrajinskej ekonomike príjmy vo výške približne 50 miliárd eur. Posilňujú ekonomické väzby Ukrajiny s EÚ, pričom dovoz má k dnešnému dňu hodnotu približne 107 miliárd eur,“ dodala Valeanová.

Podľa nej EÚ investovala do dopravnej infraštruktúry v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, ako aj na Ukrajine a v Moldavsku, čím posledné dve krajiny ukotvila na jednotnom trhu EÚ a v oblasti dopravy.

Viac o téme: Európska únia EÚ , koridory , Moldavsko , Ukrajina

Súvisiace články

Aktuálne správy