Do druhého piliera povinne vstúpili tisíce sporiteľov: Väčšina sa rozhodla pre prekvapivý krok!

, Redakcia

Klienti, ktorým vznikla či vznikne odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni po prvý raz od 1. mája 2023 a neskôr, automaticky vstupujú do druhého piliera dôchodkového sporenia. Po prvých dvanástich mesiacoch platnosti tejto legislatívnej úpravy sa to podľa Sociálnej poisťovne týka takmer 86-tisíc tzv. prvopoistencov.

Možnosť vybrať si svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) využil približne každý piaty prvopoistenec, väčšina svoje rozhodnutie prenechala na Sociálnu poisťovňu. Po uplynutí lehoty im tak systém pridelil jednu z piatich DSS automaticky.

Právo vystúpiť z druhého piliera po povinnom vstupe využilo 1 716 prvopoistencov, po vystúpení sa rozhodlo opätovne do sporiaceho piliera vstúpiť 41 poistencov. „Najpočetnejšou skupinou prvopoistencov sú študenti-brigádnici, nasledujú zamestnanci, tzv. dohodári a samostatne zárobkovo činné osoby. Klientov-prvopoistencov, ktorých sa táto povinnosť týka, o tom Sociálna poisťovňa informuje automaticky písomne poštou alebo do eSchránky,“ uvádza poisťovňa.

Povinný vstup do druhého piliera sa týka nielen mladých ľudí, ktorí končia štúdium a po prvý raz sa zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im táto povinnosť vznikla.

Po prvom roku od uvedenia povinného vstupu do druhého piliera dôchodkového poistenia eviduje Sociálna poisťovňa takmer 86-tisíc prvopoistencov, ktorým takáto povinnosť vznikla v období od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024. Tento údaj tak predstavuje 4,5-percentný podiel z celkového počtu sporiteľov v druhom pilieri.

Vybrali ste si pri vstupe do druhého piliera konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť?

Sociálna poisťovňa informovala prvopoistencov o tejto povinnosti listom, v ktorom tiež uviedla možnosti, pre ktorú z piatich dôchodkových správcovských spoločností sa môžu rozhodnúť. Pokiaľ sa klient nerozhodol v zákonom stanovenom čase 180 dní odo dňa vzniku účasti, dôchodkovú správcovskú spoločnosť mu určila Sociálna poisťovňa automaticky. „Z informačných listov zaslaných v období od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 sa 10 875 klientov rozhodlo pre výber svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Počet prvopoistencov, ktorým DSS pridelila Sociálna poisťovňa, bol 48 557,“ uvádza poisťovňa.

Najviac je brigádnikov a zamestnancov

Najpočetnejšie zastúpenou skupinou sú prvopoistenci s dohodou o brigádnickej práci študentov, bolo ich takmer 40-tisíc. Pri dohodách o brigádnickej práci študentov s nepravidelným príjmom Sociálna poisťovňa evidovala 3 566 prvopoistencov.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú zamestnanci – viac ako 25-tisíc. Treťou tzv. dohodári s dohodou o pracovnej činnosti, ktorých je 6 512. Nasledujú SZČO (4 225), dohoda o vykonaní práce (3 610) a osoba starajúca sa o dieťa, teda poistenec štátu (2 436).

Povinný vstup do druhého piliera od 1. mája 2023 umožnil prvopoistencom zároveň z druhého piliera vystúpiť – a to do 730 dní odo dňa vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Pre tento krok sa od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 rozhodlo 1 716 prvopoistencov. V prípade, ak sa prvopoistenec rozhodol z povinného druhého piliera vystúpiť, zákon mu umožnil aj opätovne vstúpiť. Takto sa rozhodlo 41 vystúpených povinných sporiteľov.

Sociálna poisťovňa naďalej pokračuje s distribúciou informačných listov o povinnom vstupe do druhého piliera. Tí prvopoistenci, ktorých sa táto nová povinnosť týka a vstúpili do systému sociálneho poistenia po 1. máji 2023, dostanú rozhodnutie poštou alebo do eSchránky. „Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si DSS sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v druhom pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť, prípadne DSS zmeniť,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa k povinnému vstupu do druhého piliera pripravila kompletný informačný servis so zodpovedaním najčastejších otázok, ktoré k tejto téme môžu vzniknúť. Nájsť ho môžete na tomto odkaze.

Viac o téme: dôchodkové poistenie , dôchodkové správcovské spoločnosti DSS , druhý pilier , Sociálna poisťovňa SP

Súvisiace články

Aktuálne správy