Chudoba číha na stále viac ľudí: Ohrozené sú neúplné rodiny, ale aj dôchodcovia!

, Redakcia

Viaceré krízy v poslednom období či vysoká inflácia negatívne zasiahli aj mnohé rodinné rozpočty. Odzrkadlilo sa to už aj v oficiálnych štatistikách, podľa ktorých podiel ľudí ohrozených chudobou na Slovensku rastie. V európskom porovnaní sa však držíme stále relatívne dobre.

Na Slovensku bolo koncom minulého roka 17,6 percenta ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Upozornili na to analytici Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. Slovensko tak zaznamenalo za vlaňajšok siedmy najnižší podiel v EÚ, kde je priemerné riziko chudoby 21,4 percenta (EU-SILC).

Európska komisia meria riziko chudoby cez úroveň príjmu, materiálneho vybavenia a intenzitu pracovnej aktivity. Na Slovensku tento ukazovateľ klesal do roku 2020 na 13,8 percenta, odvtedy však postupne rastie.

Česko je na tom oveľa lepšie

V EÚ má najnižšiu mieru ohrozenia chudobou Česko, a to iba 12 percent. Zo susedných krajín sú na tom lepšie ako Slováci aj Poliaci s podielom 16,3 percenta. Horšie výsledky má Rakúsko (17,7 percenta) aj Maďarsko (19,7 percenta).

Najvyššiu mieru ohrozenia má v únii Rumunsko, kde riziku chudoby čelí skoro tretina obyvateľstva, konkrétne 32 percent. Nasleduje Bulharsko s podielom 30 percent. „Najviac sú ohrození nezamestnaní, ľudia so základným vzdelaním a pod 25 rokov. Ženy sú o niečo viac ohrozené chudobou ako muži. Viac sú ohrozené domácnosti s nezaopatrenými deťmi, neplatí to však vo všetkých krajinách,“ dodávajú analytici ISA.

Bude sa podiel ľudí ohrozených chudobou ďalej zvyšovať?

A kto je na Slovensku najviac ohrozený chudobou? Podľa posledného porovnania sú to domácnosti s jednou dospelou osobou a nezaopatrenými deťmi, a to až vo viac ako 46 percentách. Nasledujú domácnosti s dvoma dospelými, ako aj s troma a viac deťmi s podielom 37,1 percenta. „Vysokú mieru ohrozenia má tiež jednopočetná domácnosť s osobou nad 65 rokov (36,8 percenta). Najmenej ohrození chudobou sú ľudia žijúci v rôznych typoch dvojosobových domácností,“ dodávajú analytici.

Zisťovanie EU SILC realizuje na Slovensku každoročne od roku 2005 aj Štatistický úrad SR. Podľa jeho definície predstavuje miera rizika príjmovej chudoby podiel osôb (v percentách) v celkovej populácii, ktorých ekvivalentný disponibilný príjem sa nachádza pod hranicou rizika chudoby. Hranica rizika chudoby je stanovená ako 60 percent mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu.

Viac o téme: chudoba , Európska komisia EK , Eurostat , Inštitút pre stratégie a analýzy ISA , Štatistický úrad SR ŠÚ

Súvisiace články

Aktuálne správy