Bude mať v Rusku kto robiť? Vojna populačnú krízu v krajine ešte výrazne prehlbuje

Populačná kríza Ruskej federácie sa naďalej prehlbuje. Nízky vek dožitia, klesajúci trend pôrodnosti a v neposlednom rade aj vojenský konflikt na Ukrajine sú iba niektoré z príčin, prečo sa počet obyvateľov znižuje. V minulom roku navyše podiel ruských pracovníkov do 35 rokov klesol na najnižšiu úroveň v novodobej histórií krajiny. V budúcnosti tak hrozí, že v Rusku nebude mať kto pracovať.

Ruská populačná krivka klesá. Zatiaľ čo maximálny počet obyvateľov dosiahlo Rusko po roku 1990, keď sa pohyboval nad úrovňou 148 miliónov, momentálne je už menej ako 144 miliónov. Tento pokles pritom na prvý pohľad nevyzerá nijako horibilne, avšak v porovnaní s niektorými západnými krajinami je markantný. Pre porovnanie, Francúzsku sa medzi rokmi 1990 až 2020 zvýšil počet obyvateľov o bezmála 10 miliónov a Spojené štáty americké zvýšili počas tohto obdobia populáciu až o 33 percent.

Na ruskú demografickú krivku pritom vplýva viacero faktorov. Jedným z nich je aj nízka úroveň natality oproti mortalite ruských občanov. Podľa údajov portálu statista.com, sa v Rusku denne narodí asi 3358 detí zatiaľ čo počet úmrtí je 3663. Na tieto hodnoty vplýva napríklad to, že v priemere sa ruským ženám narodí iba 1,5 dieťaťa, zatiaľ čo na udržanie populácie by mala byť hodnota 2.

Podľa údajov Svetovej banky bol očakávaný vek dožitia pri narodení dieťaťa v Rusku v roku 2020 na úrovni 71 rokov. Priemerný vek úmrtia u mužov je však alarmujúci ešte o niečo viac. Ten bol na úrovni 66 rokov, pre porovnanie na Slovensku je stredný vek dožitia mužov na úrovni 74 rokov. Nízky priemerný vek dožitia je zapríčinený najmä zlou životosprávou, vysokou mierou alkoholizmu, s ktorou súvisí vysoký výskyt srdcových ochorení.

Ruskú demografickú krízu však môže ešte väčšmi prehĺbiť vojna na Ukrajine. Podľa odhadov zrejme až stovky tisíc ruských vojakov, väčšina mužov v produktívnom veku, zomrelo na frontovej línií. Problémom môže byť aj vysoký počet migrujúcich mužov, ktorí sa chcú vojne vyhnúť. Podľa viacerých zdrojov, po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v septembri minulého roka ušlo z krajiny až 700 000 mužov. Moskva však tieto čísla poprela.

Tvrdá skúška pre ruský pracovný trh

Vojna na Ukrajine a s ňou klesajúca demografická krivka však vplýva aj na ruský trh práce. Podľa prieskumu zverejnenom na webe moscowtimes.com počet ako aj podiel mladých pracovníkov sa v minulom roku rapídne znížil. V decembri 2022 bolo zaznamenaných 21,5 milióna ruských pracovníkov pod 35 rokov s podielom 29,8 percenta medzi všetkými pracujúcimi. Ide o najnižší podiel tejto vekovej skupiny od začiatku meraní z roku 2006.

V roku 2022 sa prepadol počet mladej pracovnej sily o 1,33 milióna. O najväčší pokles sa postarala ešte užšie sledovaná skupina pracujúcich medzi 25. až 29. rokom života, u ktorých klesol počet o závratných 724 000. Medzi príčiny tohto poklesu môžeme určite označiť aj vojnu na Ukrajine a s ňou spojenú zvýšenú migráciu mladých Rusov.

Naopak starnutie ruskej populácie podčiarkuje aj najvyšší nárast pracujúcich vo veku 60 až 69 rokov. Zvýšený počet ruských pracovníkov vo vyššom veku však súvisí aj s dôchodkovou reformou z roku 2018, ktorá Rusom o niečo navýšila dĺžku pracovného života.

Ruská nezamestnanosť sa pritom v súčasnosti drží na rekordne nízkych úrovniach. V apríli podľa údajov z webu tradingeconomics.com klesla na 3,3 %. Už v blízkej budúcnosti tak môže krajina čeliť veľkým problémom na pracovnom trhu. Iba čas ukáže, aký veľký vplyv na ruský pracovný trh budú mať spomenuté faktory ako nízka pôrodnosť, starnutie obyvateľstva, vojna na Ukrajine, či migrácia mladých ľudí z Ruska.

Viac o téme: demografia, pracovníci, Rusko, trh práce, vojna na Ukrajine

Súvisiace články

Aktuálne správy