Hospodárenie Slovenska porušuje pravidlá EÚ: Brusel začína konanie, čo na to Kamenický?

, ČTK/red

Európska komisia (EK) začína konanie so siedmimi členskými krajinami Európskej únie, ktoré prekračujú stanovené deficity verejných financií. Oznámila to v stredu v tlačovej správe.

Aktuálne oznámené konanie sa týka Belgicka, Francúzska, Talianska, Maďarska, Malty, Poľska a Slovenska. Tieto krajiny vlani pri deficitoch prekročili trojpercentný strop vo vzťahu k hrubému domácemu produktu (HDP).

Európska komisia posudzovala celkovo 12 členských krajín, medzi nimi aj Českú republiku. Do úvahy vzali viaceré faktory, okrem iného aj to, že u niektorých štátov ide o dočasné neplnenie stanovených kritérií a že deficit majú blízko k trom percentám. Preto odporučila začať konanie len so siedmimi krajinami.

Podarí sa Slovensku znížiť deficit verejných financií pod požadované 3 % HDP?

Pravidlá fungovania EÚ okrem iného stanovujú, že členský štát musí deficit verejných financií udržiavať do troch percent HDP a verejné zadlženie do 60 percent HDP. Správa EK je len prvým krokom k začatiu postupov pri nadmernom deficite.

Komisia avizuje ďalšie kroky

„Na základe tohto hodnotenia a po zvážení stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru má komisia v úmysle navrhnúť Rade, aby u týchto členských štátov v júli 2024 začala konanie kvôli nadmernému deficitu,“ stojí v správe EK.

Ministerstvo financií zareagovalo, že Európska komisia spúšťa mechanizmus, ktorý slúži na nápravu vysokých deficitov a dlhov prvýkrát od roku 2020. Počas pandémie totiž pre krajiny EÚ platila výnimka, na základe ktorej nemuseli dodržiavať fiškálne pravidlá EÚ. „Dnes už výnimka neplatí a krajiny sa opätovne musia začať riadiť jasnými pravidlami, ktoré sú definované v Zmluve o fungovaní EÚ, teda aby ich deficit neprekračoval 3 % HDP a dlh 60 % HDP,“ uvádza rezort.

Ide o očakávaný krok

Ministerstvo tvrdí, že spustenie tejto procedúry pre Slovensko očakávalo, keďže bývalé vlády medzi rokmi 2020 až 2023 spôsobili výrazný nárast deficitu, vďaka čomu sa naše verejné financie dostali medzi najhoršie v EÚ.

„Spustenie procedúry prakticky znamená, že Európska komisia bude prísnejšie dohliadať na dodržiavanie konsolidácie verejných financií. Požiadavky z procedúry sú však už dnes prakticky zahrnuté v záväzkoch Slovenskej republiky, ktoré ministerstvo financií definovalo nielen v schválenom rozpočte, ale aj v Programe stability a prioritne v schválených výdavkových limitoch, ktoré sú už napojené na nové európske fiškálne pravidlá,“ dopĺňa rezort. Záväzky postupného návratu k udržateľným verejným financiám a znižovanie deficitu sú súčasťou aj Programového vyhlásenia vlády SR. 

Aj na základe týchto pravidiel pripravuje Ministerstvo financií SR strednodobý fiškálno-štrukturálny plán, ktorý bude obsahovať limity na verejné výdavky a bude zohľadňovať zosúladenie deficitu s požiadavkami zo Zmluvy o fungovaní EÚ. Cieľom je stabilizácia verejných financií, tak aby sa deficit dostal pod 3 percentá v roku 2027, aby verejný dlh mohol začal opäť klesať.

Vláda tvrdí, že má deficit pod kontrolou

Minister financií Ladislav Kamenický bude o tejto téme rokovať aj na najbližšom rokovaní Rady ECOFIN v Luxemburgu, ktoré sa uskutoční koncom tohto týždňa.

Ministerstvo financií zároveň pripomína, že stav verejných financií sa už vláde SR podarilo stabilizovať a konsolidačný plán, ktorý počíta s každoročným znižovaním deficitu o 1 percento HDP tak, aby deficit klesol k 3 percentám HDP do roku 2027, získal dôveru investorov na finančných trhoch a tiež dôveru troch najrenomovanejších ratingových agentúr, ktoré Slovenskej republike potvrdili rating. „Ministerstvo financií bude v tomto úsilí naďalej pokračovať,“ uzatvára rezort.

Viac o téme: deficit verejných financií , Európska komisia EK , Európska únia EÚ , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy